Ajans Ahıska'yı Facebookta Beğenebilirsiniz:

Akademik makale: Batum Antlaşması'ndan Mondros Mütarekesi'ne Kadar Geçen Sürede Ahıska'daki Faaliyetler

Kaynak:
Fadime Tosik Dinç, Route Educational and Social Science Journal, Volume 2(1), January 2015

Özet
Ahıska bölgesi küçük hinterlandı ile beraber kadim Türk yurtlarından birisidir. Özellikle Osmanlı idaresindeyken en rahat ve huzurlu günlerini yaşamıştır. Güney Kafkasya bölgesinde Osmanlı’nın nüfûzunun kırılması ve etkisinin azalması üzerine bölge Rus Çarlığının etkisi altına girmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak bölgenin Müslüman Türk ahâlisinin de sıkıntılı devirleri başlamıştır. 1917’deki Bolşevik İhtilâli başlangıçta gerçek niyetini gizleyerek “halklara özgürlük” vaat etmiş, birçok halk gibi bu vaat Ahıskalılara umut vermiştir. Ahıska Türkleri kendilerini toparlamaya ve milli teşkilâtlarını oluşturmaya girişmişlerdir. Bu çabaları yanında asıl amaçları da Osmanlı Devleti ile ilhâk yolu ile bütünleşmek olmuştur. Ancak 1918-1921 yılları arasında bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirdikleri çabalar Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesi ve yıkılması üzerine sonuç vermemiştir. 
Gelişmeler 1921 Moskova Antlaşması ile Ahıska’nın Gürcistan’a dâhil olması ile sonuçlanmıştır. Bu çalışma arşiv belgeleri ve araştırma eserleri ışığında Ahıska Türklerinin 1917 başlarından 1918 sonlarına kadar olan süredeki mücadelelerini anlatmayı amaçlamaktadır...

 

Makale için tıklayınız....