Ahıska Türkleri Ahıskada yaşarken 1944 yılında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a sürgün edilmiştir. Geçen 68 yıl içinde, sürgün edildikleri topraklaradönüşlerine imkân tanınmayan Ahıska Türkleri günümüzde başlıcasekiz ülkede yaşamakta ve Doğu Anadolu ağızlarının bir devamıniteliğindeki ağız özelliklerini büyük ölçüde korumaktadırlar.

Makale için tıklayınız....