“Ahıska” bir dramın adıdır. Yetmiş seneyi aşkın mücadele içinde olmalarına rağmen halkımız için çözümü bekleyen muammalar sayısızdır. Bir varlık mücadelesine dönüşen Ahıska davası etrafında her kesimden insanlar farklı duygu ve düşüncelerle birleşmiş, buna gönül veren herkes çabası ve kabiliyeti nispetinde bütünleşmiştir.

Ahıskalı akademisyenler de bu uğurda üzerine düşeni fikir teatisi ortamında görüşmek amsacı ile bir araya gelmişlerdir. Çalıştay da haddi zatında bir çabadır ve bu mücadelenin bir parçasıdır. Bu organizasyonda mücadeleye sunulacak katkılar bilim ehlince geniş bir yelpazede ele alınmış ve enine boyuna tartışılmıştır.

Akademisyenler toplumumuzu her alanda sübvanse etmek için bir misyon üstlenmiştir. Bu bağlamda Akademisyenler bilim ehlinin lokomotifi olarak Ahıska davasında fedakâr, dürüst, âdil ve samimi gayretleri ile halkımızı hedefe götürecek donanımlı bir takım oluşturmaları gerekir.

Çalıştay Değerlendirmesi:

aaaa

 • Çalıştay, 04-05 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da AHEDER (Uluslararası Ahıskalı Eğitimciler Derneği), BAKÜD (Bursa Ahıska Türkleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği), İGEDER (İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği) ve Üsküdar Belediyesinin işbirliği ile Üsküdar Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.       

 

 • Organizasyon 04.02.2017 tarihinde saat 10.00’da saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesiyle başladı. İlmi ve akademik ortamda devam eden beyin fırtınası 05 Şubat 2017 tarihinde saat 15.00’da son buldu. İki gün boyunca programda bildiriler sunuldu, müzakereler yapıldı ve Ahıskalı Türklerin geleceğiyle ilgili önemli konular müzakere edildi.

 

 • Farklı oturumlarda olmak üzere sırasıyla;

1) Uzm. Dr. Seyfeddin BUNTÜRK, “Sürgün Sonrası Vatana Dönüş Mücadelesi Üzerine Değerlendirme” başlıklı açılış özet sunumu;

2) Yrd. Doç. Dr. Rasim BAYRAKTAR, “Ahıskalı Kuşakların Vatan-Ahıska’ya Dönüş Davasına Yaklaşımları” başlıklı özet bildirisi;

3) Yrd. Doç. Dr. Elşan İZZETGİL, “Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Vatana Dönüş Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı özet bildirisi:

4) Doktora öğrencisi Yahya KEMALOĞLU ise, “Bir Eğitim Hareketi Olarak AHEDER” başlıklı sunumu;

5) Doktora Öğrencisi Orhan FAİK’in “Ahıskalı Gençlerin Eğitim Hususunda Dikkat Etmesi Gerekenler” başlıklı sunumu ile de öğrencilere yönelik fikir ve düşünceler dile getirilmiş, müzakere ve önerilerle program akışını sürdürmüştür.

 

 • Çalıştay programına yaklaşık 35 kişi katıldı. Katılımcılar arasında lisansüstü öğrencilerin çoğunluk sağlaması her kes tarafından hüsn-ü kabul gördü. Sunulan bildiriler çerçevesinde fikir teatisinde bulunuldu.

 

 • Ahıska ve Ahıskalılar konusunda temel meseleler geniş yelpazede tartışmaya açılarak mücadele süreci masaya yatırıldı. Müzakereler ve somut önerilerle sunulan değerlendirmeler gelecek adına umut verici bir etkileşim imkânı yarattı.

 

 • Birlik ve dayanışma ruhunun “dilde, fikirde ve işte birlik” şiarı ile anlam kazanacağı ve mücadele sürecini hakiki kılmak açısından da bunun tahakkukunun elzem olduğu belirtildi. Ahıska davasına gönül vermiş her kesi kucaklayan ilişkiler kurulmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

 

 • Çalışmalarda “ehliyet, liyakat, sadakat ve samimiyet” prensibini esas almak ve buna göre birliktelik kurulmasının önemi vurgulandı.

 

 • Gerek ferdi, gerekse de kurumsal girişimlerin nihai hedefler içermesi, sadece sorunları değil, muhtevasında farklı çözümleri de barındıran talepler eşliğinde dile getirilmesi temenni edildi.

 

 • Müzakere çalışmalarına süre yeterli gelmediği için bu programların dar alanda derin muhteva ile tertibi esasa bağlandı.

 

 • Çalıştayın demokratik bir mekanizma olarak sürdürülmesinde yarar olduğu belirtildi. Aynı zamanda çalıştay benzeri çalışmaların başka isimlerle ve konu başlıklarının revize edilerek tekrarlanmasının önemi vurgulandı.

 

 • Çalıştay, akademik camia arasında özellikle gençlerimizi bir araya getirecek, onların milli ve manevi değerlere sahip olması, çevreye karşı tutum ve davranışlarda insani, ahlaki, kültürel ve toplumsal duyarlılığının arttırılması amacıyla seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi karara bağlandı.

 

 • Akademisyenler ve Öğrenciler arasında koordineli çalışmak için üniversitelerde bulunan Öğrenci Toplulukları etkinliklerini desteklemek önemle vurgulandı.

 

 • Üniversite çağındaki gençlerimizi yurtiçi ve yurtdışında burslu eğitim programlarına katılmalarını sağlamak, yaşadıkları ülkelerde onları Yabancı Öğrenci Sınavlarına (YÖS) yönlendirerek daha çok öğrenci sayısına ulaşmak eğitimli bir gençlik projesi olarak kabul edildi.

 

 • Çalıştay programı özellikle lisansüstü öğrencilerimiz açısından özgüven oluşturdu. Onların gerek öğrenimleri sırasında gerekse mezuniyetleri sonrasında sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaları ve başarılı çalışmalar yapabilmeleri konusunda danışmanlık desteği sağlayarak kariyer geliştirme sürecinde desteklenmesi kararı akademik hayata bakışı açısından onlarda önemli bir heyecan yarattı.

 

 • Bilimsel çalışmaların akademik bir çatı altında yürütülmesi için komisyon kuruldu.

 

 • Çalıştaydaki önerileri yerine getirmenin ihtiyaç olduğu vurgusu yapıldı.

 

 • Çalışma grubu tarafından özet sunumların katılımcılara gönderilmesi teklifi hüsn-ü kabul gördü.

 

 • Ahıska mücadelesinin akademisyenler çalıştay platformları ile daha güçlü ve sağlam bir zemine kavuşacağı vurgulandı.

aa

Halen hak ihlali devam eden halkımızın sorunlarına çözüm getirileceği yeni organizasyonlarda buluşmak dileği ile tüm kamuoyuna durulur.

Ahıskalı Akademisyen Çalıştayına Katılan Akademisyen ve Öğrenciler

 1. Uzm. Dr. Seyfeddin BUNTÜRK – Uludağ Üniversitesi
 2. Yrd. Doç. Dr. Rasim BAYRAKTAR – Giresun Üniversitesi
 3. Yrd. Doç. Dr. Ahmet NİYAZOV – KTÜ
 4. Yrd. Doç. Dr. Elşan İZZETGİL- İbrahim Çeçen Üniversitesi
 5. Yrd. Doç. Dr. Mansur TEYFUR – Bitlis Eren Üniversitesi
 6. Yrd. Doç. Dr. Süleyman KAYAGİL – GOP Üniversitesi
 7. Yrd.Doç. Dr. Adem AHISKALI – Şırnak Üniversitesi
 8. Yrd. Doç. Dr. Selim CEMALGİL – Munzur Üniversitesi
 9. Yrd. Doç. Dr. Rüstem MÜRSELOĞLU – Medeniyet Üniversitesi
 10.  Yrd. Doç. Dr. Minare ALİYEVA ÇINAR – Uludağ Üniversitesi
 11. Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINAR – Kafkas Üniversitesi
 12. Yrd. Doç. Dr. Sevil PİRİYEVA – Medeniyet Üniversitesi
 13. Ahmet TURANLI – İstanbul Üniversitesi Doktora Prog.
 14. Yahya KEMALOĞLU – Medeniyet Üniversitesi Doktora Prog.
 15. Azad DADAYEV – Necmettin Erbakn Üni. Doktora Prog.
 16. Nilüfer MUTLU – Uludağ Üniversitesi Doktora Prog.
 17. Orhan FAİGOV- Kocaeli Üniversitesi Doktora Prog.
 18. Melek MAMMADOVA- Selçuk Üniversitesi Doktora Prog.
 19. Safar SAFAROV – Necmettin Erbakan Üni. Y.Lisan Prog.
 20. Kamil AKHMEDOV – Selçuk Üniversitesi Y.Lisans Prog.
 21. Afig ALİYEV – Erciyes Üniversitesi Y.Lisans Prog.
 22. İsmayil ASLANOV- Uludağ Üniversitesi Y.Lisans Prog.
 23. Serkan SÜLEYMANLI – Necmettin Erbakan Üni. Y.Lisans Prog.
 24. Ravshan ÇHİLAŞVİLİ- Ankara Üniversitesi Y.Lisans Prog.
 25. Alikhan ZHAMALOV – Yıldırım Beyazıt Üni. Y.Lisans Prog.
 26. Rasim MAMMADOV- Ardahan Üniversitesi Y.Lisans Prog.
 27. İzmira ODABAŞOVA- Gazi Üniversitesi Y.Lisans Prog.
 28. Ceyhun MUZAFFAROV- Kafkas Üniversitesi Y.Lisans Prog.
 29. Sayit TAHİROV – Uludağ Üniversitesi Y.Lisans Prog.
 30. Cemaleddin ŞAHBAZOV – Sıtkı Kocaman Üni. Y.Lisans Prog.
 31. Mahmud MAMADALİYEV- Sıtkı Kocaman Üni. Y.Lisans Prog.
 32. Mustafa RASIKOV- Giresun Üniversitesi Y.Lisans Prog.
 33. Ramil ZEYNALOV – Gazi Üniversitesi Y.Lisans Prog.
 34. Cahangir SÜLEYMANOV- Necmettin Erbakan Üni. Y.Lisans Prog.
 35. Sevilya AGEZOVA- Necmettin Erbakan Üni. Lisans Prog.

​Kaynak igeder