Aşağıda özetini sunacağımız makaleyi okumak için özetin devamına bakınız.....

AHISKA’DA SON OSMANLI İDARESİ (1918) Mustafa SARI∗

ÖZET I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Rusya’da meydana gelen ihtilaller neticesinde Rus birlikleri, işgal ettikleri Doğu Anadolu ile birlikte Kafkasya’yı da boşalttılar. Rusya’nın çekilmesi ile bölgedeki otorite boşluğunu değerlendirmeye çalışan Ermeniler ve Gürcüler, Ruslardan aldıkları silah ve malzemeler ile bölgedeki etkinliklerini artırmaya başladılar. Ermeniler ve Gürcülerin birlikte göz diktikleri toprakların başında Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Ahıska da bulunmaktaydı.

Geleceklerinden endişe duyan Ahıska Müslümanları, Osmanlı devletinin bölgeyi ilhak etmesini temin etmek için İstanbul’a bir heyet gönderdi. Bu heyetin faaliyetleri neticesinde, 1918 yılı Şubat ayında Doğu Anadolu’da başlayan Osmanlı birliklerinin ileri harekâtının kapsamına Ahıska bölgesi de ilave edildi.

Osmanlı devleti Haziran 1918’de Ahıska ve çevresini ele geçirdi ve bölgede mülkî teşkilatını kurmaya başladı. Bu makalede başta Başbakanlık Osmanlı, Türk Tarih Kurumu, Azerî ve İngiliz Arşivleri, Türk basını, basılmış Rus arşiv materyalleri ve ikinci el kaynaklar tetkik edilerek I. Dünya Savaşı’nın son yılında Osmanlı devletinin Ahıska’daki idaresinin serüveni anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ahıska, Osmanlı Devleti, Osmanlı idaresi, Maverâ-yı Kafkasya, I. Dünya Savaşı

 

Makale:

Makale linki:  https://drive.google.com/file/d/1L-KeVus4oL4XuM88xMHMavo_ddOiGSOW/view?usp=sharing