Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Arş. Gör. Merve Acun MEKENGEÇ'in   MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 20 S. 2  Y. 2014  yayınlanan 

AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMASI VE TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMA HAKLARI 

başlıklı çalışması: 

....Ajans Ahıska.....

 

 

ÖZET

Ahıska Bölgesi Gürcistan’da bulunmaktadır. Ahıska Türkleri 1944 yı- lında anavatanlarından sürgün edilmişlerdir. Türkiye’de 1992 yılında kabul edilen özel bir kanunla (Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun) Ahıska Türkleri göçmen olarak kabul edilmiş ve çeşitli haklardan yararlanmışlardır. Söz konusu haklardan biri de Türk vatandaşlığının kazanılmasıdır.

Bugün için başvuru süreleri dolduğundan özel kanun kapsamında Ahıska Türklerinin Türk vatandaşlığını kazanmaları mümkün değildir. Ancak Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre de Ahıska Türkleri Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Ahıska Türkleri Türk soylu kimselerdir. Bu nedenle bu kişiler Türk soyluların Türkiye’de çalışmaları hakkındaki ayrıcalıklı düzenlemelerden yararlanabilirler.