Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Uludağ Üniversitesi işbirliği ile sürdürmekte olduğu Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şölenleri dizisinin ikinci şöleninde “Ahıska Türkleri” çalışılmasını uygun görmüştür.


Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde 11 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Bilgi Şölenimize sizleri davet eder, saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı

 

 

konuşmacıların özgeçmişi için tıklayınız....

BİLİMSEL PROGRAM

Bilimsel Program PDF için Tıklayınız..
11 Mart 2019, Pazartesi
Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Salonu
09.30 - 09.50Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Selçuk Kırlı
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı

Fırat Sunel
Büyükelçi, Yazar

Prof. Dr. Yusuf Ulcay
Uludağ Üniversitesi Rektörü
09.50 - 10.10"Ahıska Halk Dansları"

Ahıska Kültür Sanat Derneği Folklor ve Tiyatro Ekibi (AKSAN)
10.15 - 11.30

1. Oturum : TARİH

Oturum Başkanı:
 Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz

“Ahıska’nın 1829 İşgaliyle Başlayan Göçler”
Prof. Dr. Muammer Demirel

“Türkiye'nin Ahıska Muhacirlerini Kabulü ve İskânına İlişkin Çalışmaları”
Prof. Dr. Selçuk Ural

“93 Harbi Sonrasında Anadolu’ya Gelen Ahıska Türklerinin Hüdavendigar Vilayeti’ne İskânı” 
Prof. Dr. Nejla Günay

“Konferanslar ve Anlaşmalar Döneminde Ahıska (19-20 yy.)”  
Dr. Öğr. Üyesi Ayna Askeroğlu

“Kıpçak Türklüğünün Anadolu Türklüğü İle Buluşması ve Osmanlı İdaresi Altındaki Ahıska”
Dr. Öğr. Üyesi Fadime Tosik Dinç

11.30 - 13.00

2. Oturum : HUKUKİ SORUNLAR

Oturum Başkanı:
 Prof. Dr. Muammer Demirel

“SSCB’nin Milliyet Politikası İnşasında Ahıska Türklerine Bakışları”
Prof. Dr. Mehmet Yüce

“Ahıska Türklerinin Problemleri ve Yeni Beklentileri”
Doç. Dr. Fuat Pepinov

“Rusya’nın Güneyindeki Ahıska Türklerinin Durumu”
Doç. Dr. Vadim Karastelev

“Entegrasyon ve Vatana Dönüş Arasında: Ukrayna’daki Ahıska Türkleri” 
Prof. Dr. Elena Malinovskaya

“Ahıska Türkleri ve Volga Almanları: Uyum Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi”  
Ansar Usmanov

“Türkiye’ye Göç Eden Ahıskalı Türklerin Yaşadıkları Hukukî ve Sosyal Sorunlar”
Orhan Faik

13.00 - 14.00Öğle Arası
14.00 - 15.30

3. Oturum : DİN, DİL, EDEBİYAT ve KÜLTÜR

Oturum Başkanı:
 Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu

“Bir Ahıska Romanı: Salkım Söğütlerin Altında”
Fırat Sunel

“Ahıska Türklerinin Dili ve Menşei”
Prof. Dr. İsmayıl Kazımov

“Azerbaycan’da Yaşayan Ahıska Türklerinin Edebiyatında Vatan Konusu”
Prof. Dr. Asif Hacılı

“Ahıska Türklerinin Etno-Kültürel Gelişimi ve Yerel Kültüre Katkıları”
Prof. Dr. Svetlana Akkiyeva

“Ahıska Romanında 1944 Sürgünü”
Dr. Öğr. Üyesi Minara Aliyeva Çınar

“Ulus-ötesi Yurttaşlık Kimliğine Sahip Ahıskalı Türkler'in Sosyo-Kültürel ve Dinsel Kazanımları ile Kayıpları”
Dr. Öğr. Üyesi Rasim Bayraktar

15.30 - 17.00

4. Oturum : EĞİTİM ve TOPLUM 

Oturum Başkanı:
 Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu

“Kırgızistan'daki Ahıska Türklerinin Gelişmesi”
Dr. Öğr. Üyesi Mavliuda Guseinova

“Sürgün, Ahıska Türklerinin Eğitim Hayatını Nasıl Etkiledi?”
Dr. Öğr. Üyesi İkram Çınar

“1944 Sürgün Öncesi Ahıskalı Aydınlar”
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Piriyeva Karaman

“Tiflisskiye Vedomosti” Gazetesinde İşgale Uğramış Ahıska Tasviri”
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Niyazov

“Kazakistan'da yaşayan Ahıska Türklerinin Durumu”
Dr. Çingiz Badalov

“Bursa'da Göçmen Ahıskalı Türk Kadınlarının Sorunları”
Nilüfer Mutlu

12 Mart 2019, Salı
09.00 - 13.00Sosyal Program

Bursa Gezisi

2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şölenleri: Ahıska Türkleri © 2019