ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ABD’DE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERI    MESKHETIAN TURKS IN USA

Halil KURT  Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, İstanbul / Türkiye, hkurt@marmara.edu.tr 

 Mehmet Ali AÇIKGÖZ**  * maliacikgoz@msn.com

 

Özet:

Ahıska Türkleri, 15 Kasım 1944’te Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a zorunlu göçe tabi tutuldu. Özbekistan’daki Ahıskalılar, 1989 yılında patlak veren Fergana Olayları neticesinde ikinci bir sürgünle Kuzey Kafkasya’da Krasnodar Krayı’na iskân edildiler. Krasnodar’daki Ahıska Türkleri yaklaşık 15 yıl süren çile dolu yılların ardından ABD’nin göçmen statüsü vermesiyle Yeni Dünyaya göç ettiler.
 
ABD, 2004 yılında Krasnodar Bölgesi’nden 12 bin civarında Ahıska Türkü’ne vatandaşlık vererek onları ülkesine kabul etti. Siyasi, ekonomik ve stratejik birçok amaçla götürülen Ahıska Türkleri, ABD’de nüfus yoğunluğunun düşük ve iş gücüne ihtiyacın olduğu, 30 civarında eyalette yer alan şehirlere iskân edildi.
 
Mevcut şartlara hızla uyum sağlayan Ahıska Türkleri yeni geldikleri bölgeleri çalışkanlıkları ile kısa sürede canlandırıp kalkındırarak civar komşuların takdirini kazanmıştır. ABD’ye göç eden Ahıska Türkleri arasında işsizlik yok denecek kadar azdır. İş ayrımı yapmayan ve çalışmanın ibadet olduğuna inanan Ahıskalılar kolaylıkla iş bulabilmektedir. Erkekler daha çok tır şoförlüğü, oto tamirciliği, oto alım satımı ve inşaat işleri yaparken kadınlar ise yoğun olarak gıda sektöründe çalışmaktadır.
 
Ahıska Türkleri ABD’de karşılaştıkları problemleri grup dayanışması ve geniş aile bağları sayesinde aşmaya çalışırken bulundukları şehirlerdeki Türk Kültür Merkezleri’yle de yakın ilişkiler kurarak konferanslar, eğitim çalışmaları, eğlenceler, sosyal faaliyetler vb. etkinlikleri birlikte gerçekleştirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD nezdinde gelecekte yapacağı lobi faaliyetlerinde Ahıska Türklerinin etkin rol alması muhtemeldir. Bunda Ahıska Türklerinin örgütlenme becerisi ve Türkiye sevgisi önemli yer tutar.
 
 
Makalenin tamamı aşağıdadır: