orxanulfanov @ hotmail.com

Bilindiği gibi son 2-3 ay da muhaliflerin DATÜB yönetimini yapıcı ve sert bir şekilde eleştirmeye başladıktan sonra yönetimdekilerden bir kısmı bir anda gidip Ahıska’da yaşayanları, orada okuyan öğrencilerimizi ziyaret etti. Ardına genel başkan katılımıyla Bursa’da yaşayan Ahıska Türklerine yönelik ziyaret düzenlendi. Dün de genel başkan dahil yönetimin bir kısmı Ahıska’da idi. Tabi bizler bu ziyaretleri anlamlı buluyoruz ama bu ziyaretler yetersiz olmakla getirilen eleştirileri susturmak için yapılan eylemler olduğu o kadar belli ki.

 Ahıska’da ziyarette iken genel başkanın ve yönetimin yılmaz savunucularından biri yol yorgunluklarını atmak için oradaki çalgıcılardan ‘’Ejder Emmi’’ türküsünü çalmalarını istedi.  Bilenler bilir Azerbaycan Türklerinin meşhur ‘’Ejder Emmi’’ türküsünü. Ahıska Türkleri tarafından çok bilinen bir türkü olmasa da Azerbaycan Türkleri için özellikle düğünler de şenlikler de vazgeçilmez bir türküdür. Türkü şu sözlerle başlamaktadır;

Semaveri alıştırın

Maşa verin karıştırın

Yarım menden küsüp gedip

Onu menle barıştırın.

 Türkünün sözlerine bakıldığında aşık semaverin yakılmasını, maşayla ateşin karıştırılmasını, ondan küsüp giden yârinin de kendisiyle barıştırılmasını istemekte. Peki, tüm bunları kim yapacak? Açıkçası Ejder Emmi türküden anlaşıldığı gibi tüm bunları başkalarından istemekte.

 DATÜB yöneticiler hatırlarsanız Türkiye’de yaşayan halkımıza ilk başta ‘’Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilecek’’ dediniz. Sonra bizzat genel başkanınız Erzincan’da konuşmasında bunun vatandaşlık değil başka bir şey olduğunu vurgulayarak ‘’Turkuaz Kart verilecek ve bunun alan herkes tam bir vatandaş gibi olacak’’ dedi. Sonra genel sekreter çıktı ‘’ Hayır, Uzun Dönem İkamet verilecek ve bu ikameti alan herkesin hem çalışma izni hem sağlık sigortası olacak’’ dedi.  Sonra anlaşıldı ki, bu da yalan çünkü Uzun Dönem İkamet de ne çalışma izni ne de sağlık sigortası gibi avantajlar mevcuttur. Neyse kısa bir özet geçtiğim bu baş döndürücü trafikte Ejder Emi’nin imdadına yetişenler gibi sizin de imdadınıza Balkan Türkeri’nin İstisnai Vatandaşlık için yaptığı çalışmalar yetişti de paçayı kurtardınız. Gel görelim ki, önünüzdeki hazır çalışmayı bile koordine ederken yüzünüze gözünüze bulaştırdınız tıpkı STK’larımızın koordinasyonunu yapamadığınız gibi.

 Hadi burada yırttınız peki, Ahıska Türklerinin uluslararası arenada çiğnenmiş hakların geri iadesi konusundaki çalışmayı kim yapacak? Onu da Ejder Emmi misali kimden bekliyorsunuz?

 Vatan dönmek isteyenlerin geri dönüşü için çalışmayı kim yapacak? Hadi Türkiye’de imdadınıza yetiştiler de burada kim imdadınıza yetişecek? Hatırlatırım ki, vatana dönüş mücadelesi son üç yıldır durmuş vaziyette ve siz geldikten itibaren geçen sekiz yılda geri dönüş yasasıyla Ahıska’ya on aile yerleştirildi. Bu geri dönüş için başvuranların takribi olarak %0,0006’sı ediyor. Peki, geri kalan %99,9994’ü ne olacak? Her halde sekiz seneye %0,0006’sını yerleştirmişseniz geri kalanını da takribi olarak 1333325,3333 yıla yerleştirirsiniz artık. Aslında bakılacak olursa şunun şurasında bir milyon üç yüz otuz üç bin üç yüz yirmi beş yıl gibi bir süre kalmış. 

 Görevlerinizden biri olan dünyadaki Ahıska Türklerini temsilen açılmış STK’ların koordinasyonunu kim sağlayacak. Gel ki, bu işe hiç karışmasanız daha iyi. Çünkü bırakın koordinasyonu sağlamak var olan koordinasyonu dahi bozuyorsunuz. Bundan dolayıdır ki, Rusya ve Azerbaycan’daki vatan cemiyetleri ABD, Türkiye’deki birçok STK’lar DATÜB dışında kalmıştır.  

Bizim Ejder Emmiler nede olsa Kazakistan’ın resmi verilerine göre Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türklerin sayısı 110 bin iken Kazakistan’daki Ahıska Türklerini temsilen 20 delege atamak için (Tüzüğe esasen her on bin kişiye bir delege düşmektedir. Dolaysıyla Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türklerini temsilen 11 delege düşüyor) çok çalıştılar. Rusya’da Ahıska Türklerini temsil eden meşru bir STK varken onu tanımayıp başka bir dernek açtırıp sonra da bu derneğin başkanının delege olarak çağırtmak için de çok çalıştılar. Ardına açılması için büyük teşvikte bulundukları bu derneği de saf dışı bırakıp DATÜB Rusya Temsilcisi atamak için de canlarını dişine takarak çalıştılar. Bu temsilci de gidip PKK toplantısına katılınca bizim bir suçumuz yok diyerek paçayı kurtarmak için de var güçleriyle çalıştılar. Aynı kişinin sekiz sene başta kalması için, tüzüğü defalarca değiştirerek tek kişiye endekslemeleri için, yapılan mali harcamaların raporlarını halka sunmamak için, genel başkanlık seçimini DATÜB’ün merkezinde değil taa yüzlerce kilometre uzakta Almatı’da yapmak için, Azerbaycan’daki Ahıska Türklerinin seçtikleri Azerbaycan Vatan Cemiyeti Başkanı varken başka birisini DATÜB Azerbaycan Temsilci olarak tutmak için ve s. çok ama çok çalıştılar. Daha burada sayamadığım onlarca çalışmaları yaparken çok yoruldular. Bu yüzden de:

 Çal oynasın ejder emmi balam,

Çal oynasın ejder emmi