11-12-13 Mayıs 2017 Tarihinde ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ve Datüb tarafından düzenlenecek ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU oturum programları belli oldu.

 

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU OTURUM  PROGRAMLARI VE

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 

 

PROGRAM:

 

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 

Kabul Edilen Bildiriler

Adem BALKAYAVladımır Propp’un Masal Kişilerinin İşlevleri Teorisi ve Bir Ahıska Masalı -Karaoğlan-
Adem DÖLEKErzincan’da Bulunan Ahıska Türklerinin Dînî Durumları
Afig ALIYEV1829 Tarihli Edirne Antlaşmasından Sonra Rusya’nın Ahıska Siyaseti ve Ermenilerin Ahıska’ya İskanları
Ahmed NİYAZOVHazinedâr Numan Bey’in Medine-i Ahıska ve Oltu Kasabasında Vakfeylediği Emlak ve Akâr Vakfiyesi
Ahmet ŞENKaybedilmeye Çalışılan İslam’ın Ahıska’daki Etkisi: Sürgün Sonrası Camilerin Durumları
Ahmet TURANLIVatan Ahıska’ya Dönüş Yolları
Ali KORKMAZAhıska Türklerinin Haber Ajansı -Ajans Ahıska-Nın İçerik Analizi
Ali MİRDASCavaheti Bölgesi ve Ahıska Türkleri
Asef ORUCOVNahçıvan ve Ahıska Türklerinde Adetler ve İnanclar
Ateş EHMEDLİAhiska Türk Folklorunda Vatan Özlemi (Maniler -Bayatilar Esasinda)
Ayşegül AYDINAhıska Türklerinde Göç ve Kültürel Kimlik İlişkisi: Erzincan İlinde Yaşayan Ahıska Türkleri Örneği
Ayşegül AYDINGÜNAhıska Türkleri: Küresel Dinamikler Işığında Göç, Kimlik ve Ulusötesicilik
Ayşegül ÇİLİNGİRBelgesel Sinemada Toplumsal Bellek Oluşumu:- Ahıska Türkleri Sürgün- Belgeseli Örneği
Aziz AZİZSanat, Kültür ve Turizm Açısından Rusya-Türkiye İlişkileri
Bağir BABAYEVEski Çarlık Rusiyasından Sovyetler Birliğinin Çöküşüne Kadarki Coğrafyada Yaşamış Ahıska Türklerinin Tarihi Kaderi ve Orada Azerbaycanın Yeri Hakkında
Batır NORBAEV1989 Yılındaki Fergana Trajedilerinin Objektif ve Subjektif Esasları Devrin Edebiyatı ve Basınının Olaylar Sürecini Nasıl Aydınlatdığı Hakkında
Betül TANRIÖĞENİstanbul’da Bir Ahıska Köyü: Üvezli
Çiğdem Kaya BAĞDAŞAhıska Türkü Kadınların Çocuk Bakım Gelenekleri (Erzincan Örneği)
Çiğdem Kaya BAĞDAŞAhıska Türkü Çocukların Okula Uyumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Çinare RZAYEVAAhıska Türklerinin folklorunda atasözü: Azerbaycan ve Türkiye atasözleri ile benzerlik ve farklılık
Dadaş ALIYEVAxisqa Türk Ata Sözlerinin Özellikleri
Damla MURSÜLTürkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinde Kimlik Algısı
Dinçer ATAYDeğişen İsimlerden Çalınan Kimliklere Ahıska Türkleri: Mircevat Ahıskalı’nın Öykülerinde Kimliksel Yok Oluş ve Arayış İzlekleri
Durdağı AkanErzincan’da Yaşayan Ahıskalı Türk Öğrencilerin Eğitim Sürecinde Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Elhan YURDOĞLU-MEMMEDOVAhıska ve Azerbaycan Türklerindeki Ortak Manilerin Farkli Özellikleri Üzerine Incelemeler
Elhan YURDOĞLU-MEMMEDOVAzerbaycandan Toplanmış Ahıska Türklerinin Manilerinde Facialı Yaşam Öyküleri
Elif AĞCAAhıska Türkleri’nin Yabancılık Statüsü ve Türkiye’de Sahip Oldukları Hak ve Özgürlükler
Elşan İZZETGİLLoizidou-Türkiye Davası ve Ahıska Türklerinin Vatanlarına Dönüş Sorunu
Emin ÜNSALBir Ahıska Türkü: Süleyman Paşa
Emrah HAZARRusya’nın Ahıskadaki Sürgünleri ve Ermeniler Vasıtasıyla Türklere Uyguladığı Yıkıcı Siyaset: Xvı. ve Xıx. Yüzyıl
Erdal AKPINARAhıska Sorunuyla Özdeşleşmiş Bir Dergi: Bizim Ahıska
Erdem AKINAhıska Sürgünü Menemşe- Adlı Romanda Halkbilimi Unsurları
Erdem YAVUZAhıska Türklerinin 70 Yıllık Sürgün Hikâyesiyle İlgili Bir Sözlü Tarih Çalışması
Erol SAKALLIMircevat Ahıskalı ve Akrostiş Şiire Yeni Bir Dokunuş
Ersan ÇİFTCİAhıska Müzik Kültürü
Ersin UĞURKANHüzün Turizminin Diasporadaki Ahıskalı Türklerin Kimliğine Katkısı
Eşqane BABAYEVA-Salkım Söğütlerın Gölgesınde Romanı-Nda Ahıska Türkleri
Fadime TOSİK DİNÇTürk Basınında Milliyet Gazetesi Örneğinde Fergana Olayları ve Türkiye Türkleri’nin Ahıska Türkleri’nden Haberdar Olması
Fatih ORHANAhıska Türkü Kökenli Vatandaşlarımızın Kimlik Algısı Üzerine Bir Araştırma: Şavşat Örneği
Fatma YILMAZKişilerarası Çatışma Çözme Yöntemlerinin Belirlenmesi: Ahıska Türkleri Üzerine Bir Uygulama
Fatma YILMAZAhıska Türklerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Fatma YILMAZSosyal Medya Yoluyla Geliştirdikleri Tutumların İncelenmesi: Ahıska Türkleri Uygulaması
Feyza ÇAVUŞOĞLUAhıskalı Olan ve Olmayan İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Vatanseverlik Değerine Yönelik Görüşleri
Feyzan Göher VURALAhıska Türkülerine Yansıyan Tarih
Fikret GÜLAÇTIAhıskalı Olan ve Olmayan Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeyleri ve Mükemmelliyetçilik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Fikret GÜLAÇTIAhıskalı Olan ve Olmayan İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyi ve Sosyal Duyusal Öğrenme Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Funda KEMAHLIAhıska Türklerinin Erzincan’da Kamu Hizmetleri Algısı
Gumru ŞEHRIYARАhiskаli Âşik Sefi: Hayatı ve Sanatı
Hakan SEVSAYAhıska Türkleri ve Diaspora
Halil KOCAEtno-Kültürel Açıdan Birliktelik İçindeki Kitlevi Göçlerin Göç Ettikleri Yerlerde Kültürel Peyzaja Etkileri: Bursa’daki Ahıska Türkleri Örneği
Haydar EFEAvrupa Birliği’nin Ahıska Türklerinin Sorunlarına Bakışı
Haydar EFEGürcistan’ın Avrupa Konseyi Üyeliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Tarafı Olması ve Ahıska Türklerinin Anavatanlarına Dönüşü Sorunu
Hayri ERTENAzerbaycan Ahıska Türklerinde Dini Bilgi Düzeyi ve Kaynakları
Hayrunnisa ÖZDEMİRAhıska Türklerinin Ayıplı Mal Teslimine Karşı Tkhk’na Göre Korunması
Hayrünnisa ORHANOĞLUErzincan İli Üzümlü İlçesinde Yaşayan Ahıskalı Türkler Üzerinde İletişim Becerileri Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi
Hazar Ege GÜRSOYEtnik Bir Demokraside Azınlık Tanımı ve Azınlık Hakları: Gürcistan’daki Ahıska Türkleri
İbrahim Caner TÜRKBir Tarihi Coğrafya İncelemesi: Erzurum Yolgeçti Köyü Ahıska Türkleri
İbrahim TOSUNArdahan-Posof Yöresinde Yaşayan Ahıska Türklerinin Ağız Özellikleri
İkram ÇINAREtnopedagojik Yaklaşım: Ahıska Türkleri
İndira AZRETBERGENOVAKazaksitan’da Yaşayan Ahıska Türkleri’nin Sorunları
İsmail AYDINGÜNUkrayna’daki Ahıska Türkleri ve Türkiye’ye İskânlı Göçleri
Kader ALTINKür ve Çoruh Boylarında Selçuklu Hakimiyetindeki Kıpçaklar (Ahıska Türkleri)
Kemal TAŞÇIAhıska Bölgesinin Türkleşmesine Kara-Koyunlu ve Ak-Koyunlu Devletlerinin Gürcistan Siyasetinin Etkisi
Kübra GÜRCANRusya’nın Ahıskadaki Sürgünleri Sırasında Ermeniler Vasıtasıyla Ahıska Türklerine Uyguladığı Yıkıcı Siyaset: I. Dünya Savaşından Günümüze
M. Abdullah ARSLANErzincan-Üzümlü ’deki Ahıska Türklerinin Türkiye Türkçesini Öğrenme Zorlukları
Meheddin İSPİRAhıskalı Abdulhalim Efendi’in Oğlu Mehmed Murad Nakşibendî’nin Hayatı Eserleri ve Divanı
Mehmet Levent KOCAALANAhıska Türklerine Ait Yemek Kültürünün Füzyon Mutfağa Etkilerinin Araştırılması
Mehmet ÖZBAŞGöçmen Öğrencilerin Eğitim Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları  Sorunlar (Erzincan İli Ahıskalı Öğrenciler Örneği)
Melek MammadovaGöç ve Şehre Uyum Sürecinde Ahıska Türklerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Bir İnceleme
Meltem ÖZCANAhıskalı Olan ve Olmayan Ortaöğretim Öğrencilerinde Şiddet Eğiliminin Belirlenmesi
Meriç AYBARTuzcuzade/Tuzluoğlu isyanı ve Ahıska Üzerindeki Etkileri
Mihriban DEVECİAhlat’ta Yaşayan Ahıska Türkleri'nin Kimlik Aidiyetleri
Minara ALİYEVA ÇINARAhıska’da Kalan Türkçe
Mitat DURMUŞAhıska Türklerinin Manilerinde Bireyin Ontolojik Güvene Alanına Bağlılığının Vatan Özlemi Bağlamında İncelenmesi
Muhammet Nurullah CİCİOĞLUKırgızistan’da Yaşayan Ahıska Türklerinin Cenaze Törenlerinde Kültürel Unsurlar: Stepnoye Köyü Örneği.
Murat ARPACIGöç Toplumsal Kabul ve Uyum: Erzincan’da Yaşayan Ahıska Türkleri Örneği
Mustafa ŞAHİNGeçmişten Günümüze Ahıska Türklerinin Bilim ve Bürokrasi Alanında Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler
Mustafa ŞAHİNAhıskalı İş Adamlarının Girişimcilik Başlığı Altında Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Sanayi Sektörüne Katkıları
Mücahit KAĞANGöçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
Mücahit KAĞANErzincan İli Üzümlü İlçesi’nde Okuyan Ahıskalı Öğrenciler İle Diğer Öğrencilerin Sosyal Karşılaştırma ve Umut Düzeylerinin İncelenmesi
Mücahit KAĞANGrup Rehberliği Programının Ahıska Türklerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi
Müge YURTSEVER KILIÇGÜNGeçmişten Günümüze Ahıska Türklerinin Çocuk Oyunları
Naile ASKERAğbaba-Çıldır-Ahıska Aşık Muhiti ve Ustad Sanatkar Hasta Hasan
Necat ÇETİNAhıska Bölgesinden Kalan Kültürel Değerlerimizden  Ahıska  Türkülerinden Örneklemeler
Neriman ARALGöçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi
Nilüfer MUTLUAhıskalı Türklerde Etnik Bilinçten Milli Bilince Geçiş Üzerine
Narviya USMANOVATürkiye'deki Ahıskalı Öğrencilerin Sorunları
Oktay AKTÜRKSiyasi ve İktisadi Politika Aracı Olarak Lobicilik Bağlamında Ahıska (Mesket) Türkleri Potansiyeli
Orhan FAİGOV1944 Sürgünü ve 1989 Fergana Faciasinin Türk Yazili Basininda Sunumu
Osman AĞIRYurtlarından Göç Ettirilen Ahıska Türkleri’nin Yaşadığı Sorunlar: Kazakistan Örneği
Ozan Arif KESİKUkrayna’dan Getirilerek Erzincan’a Yerleştirilen Ahıska Türklerinin Kültürel Yapısının İncelenmesi: Türk Kültürünün İzleri
Ömer ASLANOsmanlı Âlimlerinden Ahıskalı Beyzâde Mustafa Efendî ve Sülûka Dair Risâlesi
Özge BÖLÜKBAŞIAhıska Türklerinin Türk Vatandaşlığını Kazanması
Özgür Aydın BEKARNüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri Açısından Üzümlü (Erzincan) ‘Deki Ahıska Türkleri
Öznur SİLAHŞÖRAhıska Türklerinin Giyim Kültürü
Pelin GÖRGÜLÜAhıska’da Ermeni Bir Gelin: Sara
Rasim BAYRAKTARPsiko-biyografik Bir Çözümleme: Sürgün ve Ahıskalı Türkler
Recep GÜRGöçmen Öğrencilerin -Sınav- Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
Salim CÖHCEAhıska'nın Selçuklular Tarafından Fethi
Salimya GANİYEVATürk Hukukunda -Göçmen- Statüsü Bakımından Ahıska Türklerinin Durumu
Samira RZAYEVASinemaya Ahıska ve Azerbaycan Türklerinin Mülteci Kaderlerindeki Benzerliğin Yansıması
Seda Altunbaş YAVUZTürkiye’de Ahıskalı Olmak ve İlkokuma- Yazma Öğrenmek
Sefer GELENYakın Dünya Tarihinin Göç Hafızası Işığında Vatansız Bırakılan Bir Millet: Ahıska Türkleri Karşılaştırmalı Bir Bakış
Serap UZUNER YURTAhıska Türkü Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Metin Bağdaşıklığı
Serdar BULUTAhıska Türkleri Ağzindan Derleme Sözlüğüne Katkilar
Serhat KESKİNAhıska Türklerinin Gürcistan’a Geri Dönüşü: 2007 Geri Dönüş Yasası ve Uygulamadaki Sorunlar
Seyfeddin BUNTÜRKIğdır’a Son Göçler: Iğdır’da İskân edilen Ahıska Türkleri
Sevilya AGEZOVAUnutulan Bir Halk: Ahıska Türkleri
Sinan DOĞANAhıska Türklerin Anavatana (Ahıska Bölgesine) Dönüşünde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözümler
Suat ÇOLAKErzincan İli Üzümlü İlçesinde Yaşayan 20- 60 Yaş Arası Ahıska Türklerinin Obezite ve İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Suat ÇOLAKAhıska Türklerinin Hastane Başvuru Nedenleri ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Üzümlü Devlet Hastanesi, Erzincan
Süleyman LOKMACIÖzdemiroğlu Osman Paşanın Dağıstan ve Şirvan Seferlerini Anlatan Eserler
Şahin YEŞİLYURTAhıska, Göç ve Osmanlı: İstihdam ve Maaşlar Üzerine Bir İnceleme
Şebnem HÜSEYNOVAAzerbaycan'da Yaşayan Ahiska Türklerinin Al Inanci
Tahir ORUCOVAxisqa Türk Fikralarinin Başlica Özellikleri
Türkan Güler ARITürkiye’de Yaşayan Ahıskalı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Sorunları
Ulvi KESERSürgünün 63. Yılında Kktc’de Ahıska Türkleri Üzerine Bir Değerlendirme
Ülkü ÖNALAhıska Mutfak Kültürü
Veysel VEYSELAhıskalı Ressam: Ali Sami
Yaşar BARUTDünya’nın Heryerine Dağıtılmış Bir Millet : Ahıska Türkleri
Yegane İSMAYİLOVAAhiska Türklərində -Koroğlu- Dastani
Yernat ABDRAKHOVKazakistan’daki Ahıska Türkleri’nin Dinî Hayatı Üzerine Bir İnceleme
Yuliya BİLETSKAAhıska Türklerinin Cavaheti Bölgesine Göç ve Entegrasyonu Sürecinde STK ve Ermeni Etkisi
Yusuf BABÜRAhıska Türkü Anadil Öğretim Etkinliklerinde Atasözü Tekerleme, Sayışmaca ve Bilmece Örnekleri (Üzümlü Örneği)
Yusuf Ziya KARİPEKABD’de Ahıska Türkleri Toplulukları Üzerine Bir Araştırma: Ohio, Dayton Örneği
Yusuf Ziya KESKİNErzincan’da İskân Edilen Ahıska Türkleri Arasında Bir Sözlü Tarih Çalışması: Sürgün ve Göç
YÜKSEL GÜNGÖRDark Turizmi Destinasyon Merkezi Ahıska
Zeynep ÇİFTCİAhıskalı Olan ve Olmayan Lise Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Zhamilya DURSUNOVAKaybettirilmeye Çalıştırılan Sürgündeki Etnos Hafızası: Ahıskalılar