Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümünden : Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN & Aydın İBRAHİMOV un : KAFKASLAR’DAN SÜRGÜN BİR TOPLUMUN BİTMEYEN GÖÇÜ:  ÇANAKKALE’DE AHISKA TÜRKLERİ   makalesi:  Makale:  Ege Coğrafya Dergisi  Sayfasından alınmıştır..

Ahıska Türkleri, 1944 yılında Stalin tarafından Sovyetlerin Mesheti Bölgesi’nden Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’a sürülen vatansız bir azınlıktır. Gorbaçov’ın liberal politikalarından (prestroika ve glsnost) da olumsuz etkilenen bu topluluğun tarihi göç ile şekillenmiştir.

 

Günümüzde, toplam nüfusu yaklaşık 350-400 bin olan Ahıska Türkleri, dünyanın dokuz farklı ülkesinde yaşamaktadır (Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Özbekistan ve ABD) ve yaşam koşulları yaşadıkları yerlere göre farklılık göstermektedir.

Türkiye’de 40.000’den fazla Ahıska Türkünün yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunların yaklaşık yarısı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştur.

Bu çalışmada Ahıskalı Türklerin göç özellikleri ele alınmış ve Türkiye’de yerleşikleri illerden biri olan Çanakkale’de, Ahıskalıların Türk toplumuna entegrasyonu konusuna odaklanılmıştır. Araştırma bulguları, Ahıska Türklerinin en önemli sorunları  ekonomik sorunlar olduğunu ve kendi içinde kapalı bir topluluk özelliğini koruduklarını göstermektedir.  

 

 

 

 

Makale için tıklayınız:..