Aspinza: Gürcistanın Samtskhe- Cavahati bölgesinde  Ahıskanin Aspinza belediyesi sınırlarında yer alır . Kasaba Ahıska ve Ahılkelek arasında Kur nehrinin sağ yakasında kuruludur.

Ahıskaya uzaklığı yaklaşık 20 km, Ahılkeleğe uzaklığı 22 km, Ardahan il merkezine uzaklığı ise 59 km dir. Günümüzde yaklaşık nüfusu 3200 dür, bunların büyük bir bölümü Gürcü nüfusudur. Bağ ve bahçleriyle ünlü olan Aspinzada temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

 

 

Aspinza da tedavi merkezi olan kaplıcaları vardır. Bir çok farklı türde maden suları vardır.  Bunlar; Sülfürlü sular, sülfatlı klorürlü sular, sodyumlu kalsiyumlu sular. Bütün bu sular bir çok hastalığın tedavisi için uygundur.

 

 

 

 

Aspinza, 1266-1578 yılları arası Kıpçak Atabeklerinin beyliği içerisinde yer almış. 1578 yılında Osmanlı safevi savaşı sonrası Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yaklaşık 250 yıl Osmanlı devleti sınırları içerisinde yer almıştır.

 

Aspinza 1829 yılında  1828-1829 Osmanlı Rus Savaşları sonrasında  Ruslara bırakılmıştır. Bölgedeki Türk ahali burada yaşamaya devam etmiştir. 1877-1878 Osmanlı Rus harbi sonrası ve 1930 yılların başlarında Bölgede yaşayan Türklere baskının artmasıyla bir kısım Türk aileler Türkiye ye göç etmek zorunda kalmış geride kalan bütün Türkler 1944 yılında orta Asya ya sürgün edilmişlerdir.

Harun Bozkurt

Ajans Ahıska