Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı Hocası olan Dr. Serpil Ersözün kaleminden: 

AHISKA’DA İKİ BÜYÜK AĞIZ GRUBU: TEREKEME VE YERLİ TÜRK AĞZI  isimli, Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisinde yayınlanan makalesi:

AHISKA’DA İKİ BÜYÜK AĞIZ GRUBU: TEREKEME VE YERLİ TÜRK AĞZI

Serpil ERSÖZ

Özet Ahıska, bugün Ardahan ili sınırında Gürcistan topraklarında kalmış bir Türk şehridir. Ancak Stalin’in 1944 yılındaki sürgününden sonra buradaki Türk nüfusu tamamen boşaltılmış, Asya içlerine sürgün edilmiştir. Sürgünden önceki Türk nüfusunu yerli Türkler ve Terekeme Türkleri oluşturmaktaydı. Bu çalışmada da, eski Ahıska coğrafyasındaki bu iki büyük Türk grubu arasındaki ağız farklılıklarının tespiti hedeflenmiştir. Bunlar ses ve şekil bilgisi ile söz varlığı düzeyinde incelenmiş, daha sonra da Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi ile kıyaslanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Ahıska, Ahıska Türkleri Ağzı, Terekeme Ağzı

 

TWO MAJOR DIALECT GROUPS IN AHISKA: DıALECT OF TEREKEME AND NATıVE TURKS

Abstract Ahiska is a Turkish city where is on the edge of Ardahan province but today in the territory of Georgia. After deportation in 1944 by Stalin, the Turkish population is completely emptied from there and their are exiled to Asia. Before the deportation, the Turkish population was consisted by native Turks and Terekeme Turks. In this study, phonetical, morphologica and lexical differences were identified between the two major Turkish groups. Then these are compare with Azerbaijan and Turkey Turkish.

 

 

Makale için tıklayınız: