~Ahıska Türklerinin Türk basınında sunumu Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde tez konusu oldu
Kendisi de Ahıskalı Türk olan Orkhan Faigov'un Doç. Dr. Yusuf Yurdigül'ün danışmanlığı ile Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yaptığı tezin konusu "Ahıskalı Türklerin Türk basınında sunum biçimi 1944 Ahıska sürgünü, 1989 Fergana faciası, 2004 Krosnodar göçü ve 2010 Kırgızıstan çatışması örnek olayları" olarak seçildi. Çalışma 3 bölümden oluşmakta ve Ahıska Türklerinin tarihte karşılaştıkları zulümleri gözler önüne sermekte. Ahıska Türklerinin tarihini ve bu günkü yaşamını da ele alan araştırma tezinde 4 büyük olay ele alındı. Sovyetler Birliği zamanı 1944`de sürgün edilen Ahıskalıların hayatı daha sonra 1989`da Fergana Faciası, 2004`de Rusya`nın Krosnodar bölgesinden ABD`ye göç ve 2010`da Kırgızistan`ın Mayevka köyünde çıkan çatışma konuları ile araştırıldı. Rusların Ahıska Türklerinin başına getirdikleri işkenceler ve sürgün politikası incelenerek yazıya döküldü. Araştırma ile ilgili olarak 4 olayın meydana geldiği dönemde Türkiye`de basılan 20`e kadar gazete ve derginin 400`e kadar sayısı ele alındı.
Ahıska Türkleri Atabeklerin devamçısı olarak 1578 yılında Osmanlıya birleştirildi. Rusların işgal politikasının merkezine çevrilen Kafkasya`da Ahıska bölgesi uzun süre karşılık gösteremeyerek 1828`de teslim oldu. Osmanlı`nın zayıf düşmesi bu toprakların 1918- 1920`lere kadar Ruslar tarafından idaresine neden olmuştur. 1920`lerde yeniden Türkler tarafından yönetilen Ahıska bölgesi 1921 Moskova antlaşmasından sonra tamamen Türkiye sınırları ötesinde kalmıştır. 14 kasım 1944`de ise Ahıska Türkleri yerlerinden Orta Asya`ya sürgün olunmuştur, bu güne kadar vatanlarına dönememektedirler. Dünyanın 9 ülkesine (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Amerika) dağılarak yaşamlarını sürdüren Ahıska Türkleri kendi etnik kimliklerini sürdürmektedirler. Dernekler kurarak bir birilerine destek veren Ahıska Türklerinin günümüzdeki nüfusu 500 bini geçmiştir.(İHA)