Çankırı Karatekin Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa KALKAN'ın

Abay Üniversitesi Kazak Filoloji Fakültesi Orta Asya Tarihi ve Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi iken kaleme aldığı 

 AHISKA TÜRKLERİNİN MENŞEİ VE TARİHİ GELİŞİM SEYİRLERİ makalesi:

 

Ajans Ahıska