ÖZET

Ahıska, Türk–İslam medeniyeti tarihinde önemi haiz merkezlerdendir. Kale içerisinde asırlarca faaliyetini sürdürmüş Ahmediye Kütüphanesi bu merkezin en gözde mekanlarındandır. Kütüphanenin kuruluş öyküsü, bölge ilmiye sınıfının yetişmesine katkıları ve faaliyeti ile medeniyet tarihi bakımından kültürel bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bölgenin Ruslar tarafından işgal edilmesi kütüphanenin kaderinde talihsiz bir dönemi açmıştır. Bu makalede Osmanlı medrese geleneğinin en güzel örneklerinden biri hesap ettiğimiz Ahıska Ahmediye Kütüphanesi araştırılacaktır. Makale aynı zamanda Ahıska Araştırmaları bakımından önemi haiz bir çalışma olacaktır.

Özellikle adı geçen kütüphaneden Petersburg’a götürülmüş kitapların listesine ulaşmamız bilim dünyasında makalenin değerine ayrı bir katkı sağlayacaktır. Bu hem de bölgenin, medeniyet tarihi açısından araştırılmasını zenginleştirecektir. Şu da var ki Müslüman toplumsal tarihin ilmî kaynaklarının olağanüstü zenginliğine rağmen daha araş- tırmalar yapılması gereken dönem ve bölgeler bir hayli mevcuttur. Çalışmamız genel hatları ile bu konuları ihtivâ etmektedir.