Uluslararası İşgücü Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda değişiklik yapıldı.


- Değişiklikler neticesinde ikamet izni başvuruları Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen aracı kurumlar tarafından da yapılabilecektir.


- Kısa dönem ikamet izni 1 yıla kadar verilebilirken artık her defasında 2 yıla kadar verilebilecektir.


- Ayrıca, KKTC Vatandaşları ve Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı çocuğuna 5 yıla kadar kısa dönem ikamet izni verilebilecektir.


- Kısa dönem ikamet izni iptal nedenlerinden son 1 yıl içinde toplamda 120 günden fazla süreyle yurt dışında kalınması hükmü kaldırılmıştır.


- Aile ikamet izni iptal nedenlerinden son 1 yıl içinde toplamda 180 günden fazla süreyle yurt dışında kalınması hükmü kaldırılmıştır.


- Kısa dönem ve aile ikamet izinlerinin yurt dışında kalış süresi bakımından iptaline ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenecektir.


- Aile ikamet izni 2 yıla kadar verilebilirken artık her defasında 3 yıla kadar verilebilecektir.
- Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilecektir.


- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışmasına ilişkin haftalık 24 saat sınırlaması kaldırılmıştır, bu süre kanunla düzenlenecektir.

 


- Daha detaylı bilgi içinhttp://www.goc.gov.tr/icerik6/6458-sayili-yabancilar-ve-uluslararasi-koruma-kanunu%E2%80%99nda-degisiklik-yapildi_350_359_10124_icerik