ANKARA (QHA) -

Ünlü enerji devi BP 2016 verilerini baz alarak tüm ülkelerin enerji kollarındaki rezerv ve üretim paylarını gösteren bir rapor yayınladı.

Türk Cumhuriyetlerinin de raporda genişçe yer aldığı görüldü. Rapor petrol, doğalgaz, kömür, hidroelektrik, nükleer ve yenilenebilir enerji başlıklarını kapsıyor. Bu noktada Türk Cumhuriyetlerine dair bilgilere bakıldığında Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın özellikle Avrasya bölgesinde öne çıktığı fark ediliyor.

Azerbaycan, petrol rezervlerinde dünya pazarının %0.4’ünü kaplayarak Avrasya bölgesinde Rusya (%6.4) ve Kazakistan’dan sonra Norveç (%0.4) ile beraber 3. sırada yer alıyor. Doğalgaz rezervinde ise %0.6’lık payı ile Avrasya bölgesinde Rusya (%17.3), Türkmenistan ve Norveç’ten(%0.9) sonra Özbekistan (%0.6) ile beraber 4. sırada bulunuyor.AA

Kazakistan ise Rusya’dan sonra %1.8’lik dünya geneli payı ile Avrasya bölgesinin en büyük ikinci petrol rezervine sahip olan ülke konumunda. Doğalgazda ise %0.5’lik dünya payı ile Azerbaycan ve Özbekistan’ın hemen gerisinde kalarak Avrasya bölgesindeki 6. en büyük rezerve sahip ülke olarak nitelendiriliyor. Ahıska 

Türkmenistan’da bilinenin aksine petrol rezervlerinin pek kayda değer olmadığı görüleen raporda doğalgaz rezervlerinin ise %9.4’lük dünya geneli payı ile Avrasya coğrafyasında Rusya’dan sonra ikinci konumda olduğu ifade ediliyor. Dünyada ise İran, Rusya ve Suudi Arabistan’ı takip ederek 4. en büyük rezerve sahip ülke konumunda olduğu belirtiliyor.

Öte yandan işgalci Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi doğal rezervlerini sömürgeleştirdikleri Türki ve Kafkasyalı bölgelerden elde etmeleri söz konusu. Çin esaretindeki Doğu Türkistan’ın tüm Çin’in doğalgaz ve petrol rezervlerinin üçte birini karşıladığı biliniyor.

QHA