Ahıska Türklerinin İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığına Alınması

 
 
İçişleri Bakanlığının 08/09/2017 tarihli ve 104662 sayılı oluru ile İstisnai olarak Türk vatandaşlığı başvurusu alınacak olan Ahıska Türklerine, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce randevu tarih ve saati sistemde kayıtlı cep telefon numaralarına gönderilecek olan kısa mesajla bildirilecektir.
 
 
Kısa mesajı alan Ahıska Türklerinin aşağıdaki listede belirtilen evrakları hazırlayarak, belirtilen tarih ve saatte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
 
 
 
Evrak Listesi İçin Tıklayınız

İSTANBUL İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öncelikle ilk işiniz İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne uğrayarak
oradan ikametinizi gösterip vatandaşlığa başvurup başvuramayacağınızı öğrenmelisiniz.
Eğer başvurabilecek durumdaysanız size FORUM verecekler. Bu forumla birlikte işlemlere başlıyorsunuz.

Ahıska Türkü olduğunu gösteren bir belge (Konsolosluk Ahıska Türkü olarak vermiyor. Türk Soylu yazarak veriyor buda işimizi görmüyor. Derneklerden alınabilir. Fakat bir arkadaş müracaatında bu belgeyi vermediği halde hiçbir sorun çıkmamış. Yani verilmeyedebilir aslında.)

 

 

Nüfus Müdürlüğünün verdiği forum el yazısı ile düzgün ve karalamasız bir şekilde doldurulacak. Bu forumda Yabancı Kimlik no Bu kimlik nolar şuradan alınmaktadır: http://tckimlik.nvi.gov.tr/web/ForeignQueryIdentityNumber.aspx
(Resim Doğrulama kısmına hemen sağındaki gözüken numaraları giriyoruz. Solda aşağıdaki Doğum Yılına doğum tarihini giriyoruz (1984 gibi) ve İkamet Tezkere No kısmına da ikametin ilk sayfasındaki 30/123456 şeklindeki numaramızı ortasındaki / işaretini koymadan 30123456 şeklinde girerek ENTER tuşuna bastığımızda aşağıda bu şahsa ait yabancı kimlik numara çıkmaktadır.) Çocuklarımız için kimlik no almak için hangi ikametin üzerinde ise çocuklar, o ikamet tezkeresinin nosunu “İkamet Tezkere No” kısmına yazıyoruz ve çocuğun doğum yılını da “Doğum Yılı” kısmına yazarak ENTER e basıyoruz. Ve aşağıda çıkıyor..

 

 

Pasaportun noter tasdikli tercümesi (pasaportunu tercüme ettirerek noterden tasdikletecek.)

 

Medeni Hal Belgesi (Yani bekârlık belgesi: bunu kendi ülkelerinden veya konsolosluklarından alabilirler), Evli ise son 6 ay içinde boşanmadıklarını, hala evli olduklarını gösteren medeni hal belgesi (Bunu direkt Konsolosluktan alabilirsiniz. Zaks yani Evlilik Belgesine gerek yokmuş), boşanmış ise Boşanma Belgesi örneği, dul ise eşine ait Ölüm Belgesi (Bunlar Türkçe tercüme olunup, kendi Ülkesi Konsolosluğu ile İstanbul Valiliği Hukuk İşlerinden APOSTİL TASDİKLİ olacak.)

 

Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren Aile Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Bu belgeyi konsolosluğa danışarak alabilirsiniz. Kendi pasaport ve çocukların doğum belgelerine bakarak size aile bağını gösterir yazı yazarak onaylamaktadır. Konsolosluktan onaylanan bu belge,  İstanbul Valiliği Hukuk İşlerinden APOSTİL TASDİKLİ olacak.)

 

18 yaşından küçük çocukları için Doğum Belgesi (METİRKA) (Buda Türkçe tercüme olunup, kendi Ülkesi Konsolosluğu ile İstanbul Valiliği Hukuk İşlerinden APOSTİL TASDİKLİ olacak.)

 

İkamet tezkeresinin işlem gören her sayfasını gösterir NOTER TASDİKLİ örneği (İkametin işlem gören tüm sayfasını bir A4 kâğıdının arkasına ve önüne sığdırabilir. İki adet fotokopisini çektirip herhangi bir NOTER’den onaylatabilir.)

 

Türk Vatandaşlığına alınma başvurusuna ilişkin yukarıda istenilen belgelerin tamamlanıp ilgili memur tarafından kontrol edildikten sonra Türk vatandaşlığına alınma Başvuru dosya bedeli olan 10 YTL ilgili tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adına açılan Müdürlüğümüzce belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.

 

 

NOT: Bütün bu belgeleri hazırladıktan sonra asıllarından birer fotokopisini çekmeniz gerek. O fotokopileri ve asılları ile birlikte başvurulmakta.