Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Bakü’de kabul edilmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bahgdad Amreyev,  16 Nisan 2019 tarihinde Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve aynı gün Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilmiştir.

Genel Sekreter B.Amreyev, Cumhurbaşkanı Aliyev'e Türk Konseyi’nin yakın dönemdeki faaliyetleri ve 3 Ekim 2019 tarihinde Azerbaycan’da düzenlenecek olan, Nahçivan Anlaşması’nın 10. Yıldönümüne tekabül eden Türk Konseyi 7. Zirvesi’nin hazırlıkları hakkında bilgi sunmuştur.

Genel Sekreter, Azerbaycan’ın Türk Konseyi Üye Devletleri arasındaki işbirliği sürecine katkısı ve aktif katılımının yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanı’nın Konsey’in faaliyetlerine sürekli desteği münasebetiyle şükranlarını ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı ve Genel Sekreter, Türk İşbirliğinin ekonomik boyutlarının artırılmasına ilişkin Devlet Başkanlarının Kararlarının uygulanması konusunu ele almışlar,  bu bağlamda Türk Dili Konuşan Ülkelerin Ortak Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun tamamlanması ve Yatırım Fonu'nun tesis edilmesi hususundaki gelişmeleri gözden geçirmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Genel Sekreter ayrıca, Türk Konseyi Devlet Başkanları’nın Çolpon-Ata’da düzenlenen son Zirve sırasında Türk entegrasyon kurumlarının yapısal gelişimi, iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra faaliyetlerinin optimizasyonu için bir plan geliştirilmesi konusundaki kararları hakkında da görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Aliyev, üye olmayan ülkeler de dâhil olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda Konsey'in dünyadaki görünürlüğünün arttırılması konusundaki çabalarında Türk Konseyi Sekretaryasına verdiği tam desteğini yinelemiştir.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Genel Sekreter B. Amreyev'e, Türk Konseyi Üye Devletleri arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik çabalarında başarılar dileyerek, Azerbaycan ve Türk Konseyi Sekretaryasının ortak çabalarıyla Azerbaycan'da düzenlenecek olan ve Nahcivan Anlaşması'nın 10. Yıldönümünün kutlanacağı, Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin tüm Türk uluslarının yararına hizmet edecek tarihi bir etkinlik olarak tertip edilmesine ilişkin temennisini dile getirmiştir.

Genel Sekreter Baghdad Amreyev'e toplantı sırasında Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev eşlik etmiştir.