İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Taş gezi ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “27 Haziran 2017 - 02 Temmuz 2017 tarihleri arasında 60 kişi ile Ata -Dede Toprağımız Ahıska’ya atalarımızın – dedelerimizin yaşadıkları yerleri, köyleri, evleri, Ahmediye Camii ve Medrese’sini gezmeye görmeye yönelik, geçmişte yaşayan Ata’larımızı yad ve sosyal amaçlı kültür ziyaret etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ata topraklarına yaptığımız bu ziyarette; geziye katılan büyüklerimiz, arkadaşlarımız ve genç kardeşlerimiz, Ata yurdu Ahıska’dan duygu, özlem ve hasret dolu hatıralarla döndüler”

ECNEBİYE BIRAKILMIŞ

“Gezimize Posof Belediye Başkanımız Cahit Ulgar ve Posof Kaymakamımız Enver Yılmaz’ı ziyaret ve istişareler ile başladık. Ahıska’ya geçtiğimizde ilk gün; Ahıska Kalesini,Ahmediye Camii’sini ve Ahmediye Medrese’sini ziyaret ettik. Atalarımızdan kalan o muhteşem eserler şimdi yaban ellerde! Hele ki Ahmediye Medrese’sinde yetişen onca alimlerimiz bugünleri görseydi acaba şimdi ne hissederdi! Edindiğimiz izlenimlerde, gezimizde gördüğümüz o muhteşem coğrafya; şimdi; yaban ellerinde, ecnebiye bırakılmış, hoyratça değerlendirilen, bakım, onarım, yapılmadan tarihe direnebildiği kadarıyla ayakta kalan yönüyle kullanılmakta olan Ahıska”

AHISKA AYAĞA KALDIRILMALI

“Geziye katılan tüm arkadaşlarımız;  terk edilmemesi gereken boş bırakılmaması gereken önemsenmesi, özen gösterilmesi ve kendi İnsanlarımızın kendi inancımız, kültür ve yaşantımız biçimiyle yaşanan yer olması ümidiyle, özlemiyle gördüler Ahıska’yı. Geziye katılan tüm arkadaşlarımız, kendi köylerini gezdi. Atalarımızın yaşadıklarını anlamaya çalıştı, birçok köyde evlerin temelleri dahi kalmamıştı ve kendimize kızıp hayıflandık bu güne kadar neden gitmedik neden daha kapsamlı olarak anlatmadık Ahıska’yı diye. Ve hep anlatırdık gidip görünce dahada iyi anladık eğer 1944 Ahıska Sürgünü ile zorla topraklarından uzaklaştırılan sürgün mağduru durumundaki halkımızın Ahıska’ya yerleşmesini istiyorsak, önce oraya işadamlarımız yatırım yapmalı,  iş alanları oluşturmalı ondan sonra zaten halkımız Ata Dede toprağımız Ahıska’ya yerleşmek için can atacaktır”

İNSANCA YAŞAYABİLMELİLER

“Ülkemizin güvencesi altında Gürcistan Devleti ile yapılacak kapsamlı anlaşma çerçevesinde önce yaşam alanları oluşturulmalı, insanlarımızın başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilecekleri geliri elde edecekleri fabrikalar kurulmalı, sadece hayvancılıkla geçinen insanlar olma durumundan çıkarılmalı, eğitim, öğretim görecekleri, kendi inanç ve kültürlerini yaşayabilecekleri ortamlar oluşturulmalı, iade-i itibar değil. Zaten kendilerinin hakkı olan alanlarda insanca 1.sınıf insan olarak Gürcistan Devletinin içinde yaşayan diğer etnik gruplar gibi hür iradesi ile yaşama ortamları sağlanmalı ve birbiriyle çok iyi geçinen iki ülke olan ülkemiz ve Gürcistan arasında her yönden dostluk ve kültür köprüsü olmalarının önü açılmalıdır”

“Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar’ın bizimle aynı düşüncede olması bizleri mutlu etti. Cahit Başkan da Ahıskalıların Posof Bölgesine yerleştirilmesi gerektiğini ve bu şekilde Ahıska’yla bağlarının daha da kuvvetli olacağını anlattı. Bizler de gördük ki eğer Ahıska’ya yatırım yapılırsa,  Posof ve Ahıska’ya yerleşecek Ahıskalılar hem birbirleriyle yakın iletişim içinde olacaklar, ticari, maddi ve manevi olarak da birbirlerine daha fazla destek olacaklardır”