Soykırımımızın 72.yıl dönümü:

egem5 19

Ahıska; Türkiyenin kuzey doğusunda Ardahan sınırımıza 15 km mesafede Gürcistan toprakları içerisinde yer alan 5 kasaba 220 köyden oluşan 6.260 km2 büyüklüğünde ki bir Türk yurdunun merkezidir. 1828 Osmanlı Rus savaşına kadar, türk yurdu sayılan Ahıska rusların eline geçince  1829 Edirne antlaşması ile Rusya’ya terk edilmiş olup, 1923 de Rusya tarafından da Gürcistan topraklarına bağlanmıştır.

Bir kısım Ahıskalı 1930’uncu yılları kadar anadoluya göç etmiş bir kısım Ahıskalı’da ata yurtları Ahıska topraklarında yaşamaya devam etmişler. 1944 yılının 14 nü 15 Kasıma bağlayan gecede Ahıskada yaşananlar yalnız Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin dramı, faciası ve ayıbıdır. 40 bine yakın genç 2. Dünya savaşına gönderilmişken, Ahıskada yaşayan 100 bine yakın yaşlı,kadın ve çocuklardan oluşan Türk ve Müslüman nüfus bir kaç saat içinde ocağından sökülerek yük ve hayvan vagonların da kendilerine insanlık dışı muameleler  yapılarak Orta Asya ve Sibirya’ya sürüldüler.

1,5 ay süren yolculuk esnasında 17 bini çocuk olmak üzere 30 bine yakın insan açlıktan hastalıktan ve soğuktan, bir çoğuda sürgün edilen yerlerde vefat etmiştir. Sürüldükleri ülkelerde zorbalıklara ve acılara maruz kalmışlardır.

 

 

Sürgün nedeni :

 

1-)Stalin bu sürgünü Kars ve Ardahanı Gürcistan topraklarına katmak için gerçekleştirmiştir.Batı gözlemcileri ve araştırmacıları da bu kanaattadırlar.

 

2-)Sürgün sebeplerinden biride Sovyetlerin Türkiye üzerine yapmayı düşündüğü bir saldırıda stratejik önemi olan bu bölgeyi Türk unsurundan temizlemeyi amaçlamıştı.

 

3-)Diğer bir noktada Ahıskada yaşıyan Türk, Kürt ,Hemşinli, adı verilen bütün ahalinin Türkiye tarafında da yaşadıklarından ve akraba bağlarının bulunduğunu göz önüne alan Stalin topluma güvenmiyordu. Türkleri tehlikeli olarak görüyordu.

 

4-)Ahıska Türklerinin sürgününde de Ermeni faktörünüde unutmamalıyız.Osmanlı Rus savaşlarında Türkiyeye ihanet ettikten sona artık bu topraklarda kalamıyacaklarını düşünen ermeniler Rus ordusunun arkasına takılarak Anadoluyu terk etmişler, Rusya tarafından Ahıska bölgesine iskan edilmişlerdir. Bölgede yaşıyan Ermeniler Ahıska topraklarını sözde hayel ettikleri büyük Ermenistana bağlama hayellerini kurmuşlardır.

 

Ahıska türklerine sürüldükleri ülkeler de sıkı rejim uygulanmış. ”Oturdukları kasabaları terk edemez bir köyden başka bir köye gidemez eğitim alamaz” şartları koyulmuş. 31 Ekim 1956 yılında sıkı yönetim kaldırıldı. Fakat ahıskalıların Ahıska topraklarına geri dönüşü gerçekleştirilememiştir.

 

 

Özbekistan Fergana olayları Ahıskalılara karşı yapılan ikinci sürgün yoksa soykırımmıydı?

 

1989 Mayıs ayında Rus gizli servisinin yaptığı provakasyonlardan dolayı Özbek Türkleri ile Ahıska Türkleri arasında olaylar çıktı, kardeş kavgasında kan döküldü. Özbekler Türklere ölüm sloganları atılarak  çocuk,yaşlı,kadın ayrımı yapmadan binlerce Ahıskalı öldürüldü ve yaralandı.10 binden fazla ev yakıldı ve yağmalandı. 100 bine yakın insan zorunlu göçe tabi tutuldu. 45- 50 yıl öncesinde yaşanmış Ahıska sürgününün bir başka versiyonunu yaşadılar. 3. kez vatan edinmek yuva kurmak zorunda kaldılar.

 

Özbekistan sürgününün nedeni:

1- Irk, din, mezhep, örf ve adetlerimiz aynı olan özbek türkleri ile ahıska türkleri aralarının açılması Özbekistan ve Türkiye arasındaki bağların kopması amaçlanmıştır.

2- Rusya’nın bırakılmış terk edilmiş köylerinde insan gücüne ihtiyacı vardı bu yüzden rus gizli servisi Özbek türkleri ile Ahıskalılar arasından provokasyon çıkararak Ahıskalıları o bölgelere yerleştirdiler.

3- Özbekistan’da 90. yıllarında câriyan eden pamuk yetiştirmedeki rüşvet ve usülsüzlükleri kapatmak ve yüz binden fazla insanın göç etmesi bölgede yaşıyan insanları hayat şartlarını iyileştirmesi Özbeklerin işine gelmiştir.

4- Maddi ve manevi zarara uğrayan ahıskalılar’ın ahıska topraklarına geri dönüşünü dahada zorlaştırmak ve rus toplumu içerisinde asimlasyona uğratılması göz önünde bulundurulmuştur.

 

Bugün 500 binden fazla Ahıskalı dünyanın 3 kıtası ve 10 ülkesinde darma dağınık bir halde hayat mücadelesi vermektedirler.Bu ülkelerde güven içinde değiller ve korku endişe içerisinde yaşamaktadırlar.

Gürcistan şuanda bağımsız bir devlet, insan hakları evrensel beyannamamasına göre 1999 yılın da imza atarken Ahıska Türklerini Ahıska topraklarına yerleştireceği sözünü vermiştir.Söz vereli 17 sene olmasına rağmen sudan sebeplerle çeşitli bahaneler uydurarak Ahıska Türklerinin vatana dönüşüne izin vermemektedir.

Yukarda ifade ettiğimiz Ahıskalılara karşı yapılanları sürgün demek çok yumuşak ve hafif kalmaktadır yapılanlar bir soykırımdır tüm insanlığında bunu böyle kabul etmesini istiyoruz ve bunun mücadelesi de vereceğiz.

 

Sürgün; bir insan topluluğunun yaşadığı ülkedeki yasalara ve kurallara karşı suç işlemiş ise ve mahkeme kararı ile ülkeden belli bir süreliğine uzaklaştırılmasıdır. Fakat Ahıskalılar ne Gürcistanda nede Özbekistan’da hiçbir suç işlememiş olmalarına rağmen haksız yere yaşadıkları topraklardan  sürülmülerdir. Yerli halkının dilini, dinini, örf ve geleneklerini koruyarak birlikte yaşayıp, oturduğu topraklarına ihanet etmemişlerdir.

 

 

Neden yapılanları Soykırım olarak ifade ediyoruz?

Çünkü yukarıda ifade ettiğimiz binlerce insanın 2. dünya savaşında eğitimsiz 20-40 yaş arası kırk bine yakın ahıskalının ön cepheye sürülerek ölüme terk edilmiştir.

Hayvan trenlerinde açlık, hastalık ve soğukdan ölen otuz binden fazla Ahıskalı, Özbekistan’da vahşice öldürülen ve sürülen binlerce ahıskalı soykırımın göstergesidir.  Soykırım; sadece silah ile öldürmek değildir. Biyolojik, termodinamik, kimyasal yöntemler ile de gerçekleştirilebilir.

 

Bizler dedelerimize ve babalarımız karşı yapılan bu soykırımı ve insanlık dramını unutmadık,unutmayacağız ve unutturmayacağız.Elimizden alınan bu kutsal topraklardan da asla vaz geçmeyeceğiz.

Sözlerimi bitirirken Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN ve onun kahraman silah arkadaşlarının kanlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz şehitlerimizi,Ahıska toprakları uğrunda,sürgün esnasında ŞEHİT düşen ecdatlarımızı ve tüm Gazilerimizi Minnet,Şükran ve Rahmetle Anıyoruz.

İZMİR Ahıska Türkleri Derneği Başkanı

Dr: İbrahim AGARA