Ukraynadan Getirilen;Ahıska Türklerine sunulan sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin Sağlık Bakanlığımız ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında sağlık hizmeti alım protokolü imzalanıncaya kadar sağlık hizmeti sunumu ve faturalandırılma işlemlerinin yürütülmesine ilişkin yazı .