AHISKA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI. (AHKEV)

Misyon:
Halkımız, geçmişten bu yana bulundukları farkı coğrafyalar ’da Kültürel mirasını, manevi değerlerini ve uygarlık ahlakını, daima doğru bir şekilde koruma ve geliştirme çabası içerisinde oldular. Farklı milletler, farklı ırklar içerisinde toprak ve tarihinden kopmuş bir millet olarak, ne etnik kimliklerini ne kültürel mirasını ne de mukaddes değerlerini kaybetmiştirler. Tam tersi, bulundukları yerlerde varlıklarını ve haklı mücadelelerini vazgeçmeden günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Onları gidip bulundukları bölgelerde ziyaret eden araştırmacı, akademisiyken veya farklı nedenlerden dolayı onlarla tanışma fırsatı bulanlar, onlar hakkında ne kadar azimli mücadeleci, milli ve manevi ruha sahip olduklarından bahsetmektedirler.

AMAÇ:
Bu nedenle son yıllarda, halkımızın bu yönde ki hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, bulundukları bölgelerde Dini ve Sosyoloji araştırma yaptığımızda, bazı olumsuz tespitler ve suiistimallere rastladık; Özellikle Dini yönden itikadı ayrımcılığa neden olan etkenleri gördük. Genel olarak mezhep içi ve mezhep dışı görüş ayrılıkları ve yanlış din algısına neden olan meseleleri tespit ettik. Ve buna sebep olan faktörleri, yakinen araştırdığımızda ortaya çıkan birkaç sebebe tanıklık yaptık, bunlardan en önemlisi: Toplumumuzun içinde din hocalığı (imamlığını) üstlenmiş, genç bireylerin yanlış kaynaklardan Dini eğitim almaları ve bu yönde onlara rehberlik yapacak, sağlam kaynakları bulma konusunda yetersiz kalmaları olmuştur. Sonuç itibarı ile bu menfi gelişmeler, halkımızın bir kısmını git gide yanlış yola sevk eder hala gelmiştir.Ahıska Kültür ve Eğitim Vakfı: Özünde eğitimi baz alarak bu proje vesilesi, milletimizin bulunmuş oldukları farklı ülkelerde; Yanlış algıları engellemek ve doğru İslami gelecek nesillere aktarmayı hedeflemiştir. Ve halkımızın bu değerlerine Din ve eğitimle destek vermeyi ve genç neslimizin aydınlanma yönünde onların daima yanlarında olmayı amaçlamıştır. Din eğitiminin çok ciddî ve bilimsel normlara uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu sebeple vakfımız, (AHKEV) Türkiye Dini eğitim kurumlan ve bizzat DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) koordinasyonu ile halkımıza bu anlamda rehberlik yapmayı, kurumlarla halkımız arasında köprü olmayı ve aynı zamanda yeni bir vizyon, misyon ve temel hareket noktadan belirlenerek, sağlıklı bir din eğitimi ve öğretiminin gerçekleştirilmesini amaçlamış olduk.

VİZYON :
Ahıskalı Türkleri, bulunmakta oldukları muhtelif ülkelerde Türkiye ile ortak tarihimizi, Kültürel mirasımızı ve Manevi değerlerimizi, yaşadıklarımız topraklarda öğrenme ve muhafaza etme.Toplumuzun manevi değerlerini, Türk tarihi ve edebiyat gibi konularda Türkiye devletimizin mili ve manevi eğitim müesseslerini referans edinerek ve bu yönde imkanlarımızı kullanarak halkımızın bulundukları ülkelerde aydınlatma faaliyetlerini yürütmek.Bu faaliyetler aracılığıyla, insanlarımızı bir araya getirmek, farklı itikadı ayrışıklıklardan ve ideolojik hatalara düşmekten kurtarmak birlik ve beraberliğimizi muhafaza edebilmek ve mukaddesatımızı hakkı ile gelecek nesillere aktara bilmek.Milletimiz için günümüzden geçmişe Türk – tarih, edebiyat, kültürel mirasımıza ve Manevi değerlerimize doğru rehber ve kolay erişiminde vesile olmak.Proje vizyonu:Yaklaşık 76 yıldan beri anavatanları olan Türkiye’yi Dünyanın 10 ülkesinde Temsil eden Ahıska Türkleri, artık bulundukları ülkelerden Türkiye Tarihini, Kültürel mirasını, sanat, Edebiyat ve manevi değerlerini öğrenmek daha kolay olacak. Tarihte Erzurum’un vilayeti olan Ahıska’dan kopan bizler 76 yıldır Dünyanın muhtelif ülkelerinde adeta yaşamak için mücadele veren Ahıskalı Türkler, anca bu değerlerimizi muhafaza ederek kimliğimizi, Dilimizi, Din ve Kültürümüzü korumayı başarmışızdır.İlerde hayata geçirilmesini amaçladığımız bu faaliyetlerin İlhamını kendi yegane tarihimizden ve kaderimizden esinlenerek başlattık ve bu vesile ile hem Türkiye’de ki soydaşlarımıza hem de Dünyaya, bu haklı mücadelemizi duyurarak bir toplumun Tarihine ve Kültürel değerlerine sahip çıkarak hayatta neler başarabilecekleri yönünde İlham kaynağı olmayı hedefliyoruz.