Ahıska’da Osmanlı döneminde Ahılkelek olarak bilinen Gürcistan’ın Samtshe-Cavaheti bölgesindeki tarihi caminin harap hali görenlerin yüreğini burkuyor. Akhalkalaki şehrinde bulunan kale ve kale içindeki büyük kısmı tahrip olmuş yaklaşık 430 yıllık cami, büyük baş hayvanlar için ahır olarak kullanılıyor.
 

 

 
 

 

 

 

 

 


430 yıllık cami
 
Osmanlı Padişahı 3’üncü Murat döneminde Çıldır Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa tarafından 1578’de fethedilen ve daha sonra Osmanlı Sancağı haline gelen Ahılkelek’teki caminin aynı yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Bölgede incelemelerde bulunan arkeolog Oktay Hacıoğlu, VATAN’a şöyle konuştu: “Bölgeye hem çarlık hem de Sovyet Rusya tarafından Ermeniler yerleştirilmiş. Gürcü ve Türk nüfus yok denecek kadar az. Türkiye sınırları içindeki Gürcü kilise ve kalelerini restore ederek koruma altına alırken, Gürcülerin bu vurdum duymazlığı kabul edilemez.


 

 
Arkeolog Hacıoğlu, “Caminin içinde hayvan dışkıları bulunuyor. Duvarlarına Ermenice küfürler yazılmış. Bölgedeki insanlar sabah hayvanları otlatmak üzere kalenin yakınındaki Kure Nehri civarına götürüyor. Burada otlatılan hayvanlar akşam tekrar camiye getiriliyor” dedi.
 
Türkiye restore ediyor ama...
 
Artvin Yusufeli’nde bulunan Ortaçağ’dan kalma Gürcü İşhan Kilisesi, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından restore ettiriliyor. Erzurum’da 10. yüzyıldan kalma Öşvank Kilisesi’nin restorasyonu için Gürcistan’la protokol imzalanmasına rağmen Gürcüler harekete geçmediği için başlanamadı. Ahıska’da anlaşma gereği Ahmediye Camisi’ni restore eden Gürcüler, Ahılkelek’teki cami için geçen yıl restorasyon açıklaması yapmalarına rağmen hâlâ bekliyor.