Adıgün, Plate ve Sakunet Camileri TARİHİ MİRAS kapsamında korumaya alındı.

 

Adıgönün ortasında yer alan cami 1885-1886 yıllarında yapılmıştır. Cami günümüzde; Çatısı yıkılmış taş duvarları çökmüş halde harap halde bulunuyordu. Orada yaşayanlar Bu caminin yerinde önceden bir kilise olduğunu iddea ederek caminin restore edilmesine karşı çıkmış yerine kilise yapmak için imza toplamışlar fakat bunda başarılı olamayarak gerekli   izini  alamamışlardır. Köyde yaşayanların söylemine göre bu camiye Müslümanlar zaman zaman gelip ziyaret etmektedir.

 

Kültürel mirasa alınan bir diğer camide Ahıska Türkleri tarafından 1927 yılında Adıgön belediyesi Plate köyünde yapılan plate camisidir.

 

2012 yılnda da Sakunette bulunan cami kültürel miras  altına alınmıstı, fakat Sakunette bulunan kilise aktif cami ise kapalı ve bakımsız halde durmaktadır.

 

 
adıgön plate ve sakunet camileri