cemhal80_ @ hotmail.com

Atabeklerin 1000 yıllık gizli yazısı.

Atabeklerin 1000 yıllık gizli yazısı. Eski gürcü alfabesi olan Asomtavruli alfabesini kullanan atabek yurdu - Sa Atabago beyliği yöneticileri, birde bu alfabe üzerinden kimsenin okuyamayacağı gizli , şifreli bir yazı şeklini geliştirdiler.  Süryani yazısı gibi sağdan sola yazılan bu yazıyı ve dili sadece onlar biliyordu ve kendi aralarında gizli yazışmalarda kullanıyordular. Bu yazının özelliği şifreli olması ve sadece Atabek devletini yöneten Atabek ailesi tarafından okunabilmesiydi. Yazı Atabek devletinde ve bütün Gürcistanda kullanılan bugünkü Gürcü alfabesinin atası olan Asomtavruli alfabesinin sağdan sola yazılışı ve içinde şifreler kullanılarak başkaları tarafından okunmamasını amaçlıyordu. Sağdan sola yazılışının sebebi de, Gürcistandaki Atabeklere göre savaşta üstünde savaş elbiseleri olan komutan Atabeğin daha kolay yazabilmesi için. Bu yazı 1950 li yıllara kadar kullanıldı. Hatta gürcistandaki hristyan Cakeli Atabekleri 50 sene öncesine kadar bu dilde kendi aralarında gizli konuşmalar yaparmışlar, yazarmışlar ve dua edermişler. Gürcistanda bu yazıya Ancamuri ( kilit ) derler. Bu dilde ve alfabeyle yazılmış mektuplar hem Türkiyede hem Gürcistanda vardı. Türkiyedekilerin kopyasını devlet tarihçileri kaydetmişler ama orijinalleri kayıp, arşivlerde olabilir. Gürcistandaki mektupları komunistler yok etmişler ama bir kısmı arşivlerdedir. Turkiyedeki Atabeklerde bulunan bu şifreli mektuplar 1470 lerde Osmanlıya katılan  Şavşat ve İmerhev beyi Lağveş Ahmet paşa Atabegin torunlarında vardı. Bu  mektuplar son zamanlara kadar Atabekler tarafından okunabiliyormuş. Ama maalesef şuanda bu mektuplar ve Osmanlı fermanları kayıp. son yzamanlarda bu yazı ile yazılmış mektuplar ahıska kalesinin içinde bulunmuştur, akıbeti bilinmiyor.

Araştırmaya değer bir konudur , tarihçilerin ilgisine.

Kaynak : Fahrettin kirzioğlu - Osmanlıların Kafkas ellerinin fethi kitabı. Türkiyedeki ve Gürcistandaki Atabek ailesi.