Yabancıların Türkiye’de çalışma koşullarını düzenleyen yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yükseköğrenimini tamamlayan yabancı öğrenciler, mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl içinde çalışma izni başvurusu yapabilecekler ve başvuruları Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek. 

 

MEZUNİYETTEN SONRAKİ BİR YIL

Vatan'ın haberine göre KPMG Türkiye Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Şirket Ortağı Neslihan Raepers, Türkiye’de ön lisans veya lisans düzeyinde öğrenim gören yabancı öğrencilerin öğrenimlerinin ilk yılını doldurduktan sonra çalışma izni için başvurabileceğini ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabileceğini söyledi.  Ajans Ahıska

 

 

 

 

 

Raepers, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “YÖK’ün 2014-2015 verilerine göre Türkiye’de 68 bin 286 yabancı öğrenci bulunuyor. Üniversitelerimiz özellikle Orta Asya ülkelerinden öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. TÜİK’in Nisan 2016 verilerine göre Türkiye’de 15-24 yaş arası işsizlik oranı yüzde 16 seviyelerinde. Yabancı öğrencilerin Türkiye’deki iş gücü piyasasına katılımının, ülkemizdeki genç nüfus işsizlik seviyesine ne şekilde yansıyacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz.” 

 

Öte yandan yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, öğrenimlerini Türkiye’de mühendislik ve mimarlık fakültesinde veya yurtdışında ilgili ülke makamları ve YÖK’ün tanıdığı bir yükseköğretim kurumunda tamamlayan mühendis ve mimarların proje bazlı veya geçici süre ile  çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra etmelerini öngörüyor.   Ajans Ahıska

 

 

NELER GETİRİYOR?

Bu arada yasanın çalışma izin türlerini açıklayan maddesinde de yeni bir düzenleme var. Buna göre, limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yöneticisi olan komandite ortağı yabancılar, çalışma izni alarak Türkiye’de çalışabilecekler. Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar çalışma izni başvurularını Ekonomi Bakanlığı’na yapacaklar. Ar-Ge merkezi belgesi olan firmalarda Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın olumlu görüşü olması halinde çalışma izni başvuruları değerlendirilecek.