BASIN DUYURUSU

Türk Dili Konuşan Ülkeler, Astana Ekonomik Forumu çerçevesinde Türk Konseyi Sekretaryası tarafından Nur-Sultan'da düzenlenen imza töreninde, Ortak Ticaret ve Sanayi Odasını kurmuşlardır.

Türk Konseyi Üye Ülkeleri Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Askar Mamin ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in katılımıyla, 17 Mayıs 2019 tarihinde Nur-Sultan'da gerçekleştirilen bir törenle Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası Tüzüğünü (TTSO) imzalamışlardır. Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası Daimi Sekretaryası, İstanbul’da yerleşik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde tesis edilecektir.

Türk Konseyi ülkeleri arasında ‘Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ kuruldu

Başbakan Sayın Askar Mamin açılış konuşmasında, Türk Konseyi Üye Ülkelerinin iş çevreleri arasında mevcut çok taraflı işbirliğinin kurumsallaştırılmasında atılmış önemli bir adımı teşkil eden Türk Ticaret ve Sanayi Odasının kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.

Başbakan ayrıca, Kazakistan hükümetinin Türk Konseyi’nin ekonomi alanındaki girişimlerine verdiği hususi önemi ve tam desteği vurgulamış,  yeni kurulan Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odasının önümüzdeki yıllarda Türk dünyasına faydalı programlar, projeler ve etkinlikler sağlayacak potansiyele sahip olduğunu ifade etmiştir.

Genel Sekreter Baghdad Amreyev konuşmasında, Türk Devletleri arasındaki işbirliği için tarihi bir adım olarak nitelendirdiği TTSO'nun imza törenine katılan davetlileri selamlamış, Türk Konseyi çatısı altındaki bir çok işbirliği alanından biri olan ekonominin geçtiğimiz yıl Çolpon-Ata'da düzenlenen Zirve sırasında Devlet Başkanları tarafından özellikle vurgulandığını bildirmiştir. Türk Konseyinin gündeminde bu yılın ekonomi yılı olacağını ifade eden Genel Sekreter, Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluşunun bu kapsamda atılan son derece önemli adımlardan birini teşkil ettiğini vurgulamıştır.

Ayrıca, Türk Konseyi'nin, Ortak Yatırım Fonu'nun kurulması konusunda Üye Ülkelerle işbirliği çabalarını yoğunlaştırdığını ve bunun Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin desteklenmesi için önemli bir finansal araç olacağını belirtmiştir.

Genel Sekreter, katılımcılara, Ekim 2019’da Bakü’de düzenlenecek olan bir sonraki Türk Konseyi Zirvesi öncesinde yine Bakü’de geniş katılımlı ve kapsamlı bir İş Forumu’nun düzenleneceğini de ifade etmiştir.

 

Genel Sekreter ayrıca, Türk Devletleri arasındaki ekonomik işbirliğini daha etkin kılmak ve kurumsallaştırmak amacıyla bugün imzalanan TTSO’nın yanı sıra Ortak Yatırım Fonu'nun kurulmasının da büyük önem taşıdığını sözlerine eklemiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (İşveren) Örgütleri Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası "Atameken" Yönetim Kurulu Başkanı Ablay Myrzakhmetov, Türkiye Cumhuriyeti Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nurlan Musuraliev düzenlenen imza törenine iştirak etmişler ve müteakiben moderatörlüğü Genel Sekreter B. Amreyev’in yaptığı çalışma toplantısına katılmışlardır.

Tarihi bir adım olarak, Türk Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulmasının önemine atıfta bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, projeyi başarılı bir şekilde takip ettiği ve Ortak Yatırım Fonu gibi mevcut girişimleri münasebetiyle Türk Konseyi Sekretaryası'na teşekkürlerini ifade etmiş ve bahse konu Fon çerçevesinde özel sektör projelerinde kullanılabilecek ilave finansal kaynakların önemini vurgulamıştır. TOBB’un, Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında karşılıklı ticareti artıracak organize sanayi bölgeleri, Türk Ticaret Evleri gibi program ve projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik her türlü işbirliği ve yardıma hazır olduğunu yinelemiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (İşveren) Örgütleri Başkanı Mammad Musayev, Türk Konseyi’nin Bakü’de yapılacak 7. Zirvesi evvelinde düzenlenmesi öngörülen İş Forumu’na, Türk Konseyi Üye Ülkelerinin  Ticaret ve Sanayi Odalarının temsilcilerini davet etmiştir. Azerbaycan’da yeni kurulan KOBIA'ya atıfta bulunan Musayev, 7. Türk Konseyi Zirvesinin ana temasının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin geliştirilmesi olarak belirlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.

Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası "Atameken" Yönetim Kurulu Başkanı Ablay Myrzakhmetov, yeni kurulan Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odasının, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunacağını belirterek, Türk Dili konuşan ülkelerdeki mevcut ekonomik duruma ve bölgede ticaretin önündeki gümrük ve gümrük dışı engellere değinmiş ve öncelikli sektörlere odaklanmayı, bu sektörleri teşvik etmeyi, sanayi bölgeleri kurmayı, tarife ve tarife dışı engelleri kaldırmayı önermiştir.

Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nurlan Musuraliyev, Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) 7. Türk Keneşi Zirvesi'nin marjında bir İş Forumu düzenlenmesi fikrini desteklemiş, TTSO Sekretaryasının öncelikle taşımacılık, tekstil ve turizmi esas alacak ortak somut projeler ve programlar geliştirmesindeki öneminin altını çizmiştir.

Toplantının ardından Genel Sekreter Baghdad Amreyev, canlı yayında TRT Avaz'a bir röportaj vererek, kamuoyunu TTSO girişiminin gerçekleşme sürecinin yanı sıra, kısa ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgilendirmiştir.

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Proje Direktörü Özge Pan ve Araştırma Uzmanı Dastan Almen, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuşlardır.