Türk Konseyi Genel Sekreteri'nin 15 Mart Macaristan’ın Milli Günü vesilesiyle mesajı;

Türk Konseyi ve şahsım adıma, Macaristan Milli Günü vesilesiyle en içten tebriklerimizi ve Macaristan’ın ve halkının başarı, mutluluk ve refahının devamı için en iyi dileklerimizi iletmek isterim.

Geçtiğimiz yıl, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi sırasında Macaristan'ın Türk Konseyine Gözlemci Ülke olarak katılmasıyla, Türk Konseyi ve Macaristan arasında resmi işbirliğine dayalı ilişkilerin kurulmasında çok önemli bir adım kaydedilmiştir. O zamandan beri, ilişkilerimiz karşılıklı anlayış ve daha güçlü çok taraflı ilişkiler ile anlamlı bir hedefe doğru ilerlemeye başlamıştır.

Bu işbirliğinin bölgedeki refahın sürdürülmesinde ve halklarımız için daha güvenli bir ortamın oluşturulmasında etkin bir katkı sağlayacağına dair inancım tamdır.

Bu vesileyle Macaristan ve Macaristan halkını bir kez daha tebrik ediyor ve saygılarımı sunuyorum.

Baghdad Amreyev

Türk Konseyi Genel Sekreteri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Message of the Turkic Council Secretary General on the occasion of 15 March National Day of Hungary.

On behalf of the Turkic Council and on my own behalf,  I want to convey our warmest congratulations on the occasion of Hungary’s National Day and  send our best wishes for the continued success, happiness and prosperity of Hungary and its people.

Last year marked a very significant development in the establishment of formal cooperative relations between the Turkic Council and Hungary, when Hungary became an Observer State in the Turkic Council, during its 6th   Summit in Cholpon-Ata, Kyrgyz Republic. Since then, our relations have started to move towards a meaningful journey with better mutual understanding and stronger multilateral relations.

I firmly believe that this partnership will effectively contribute to the creation of a prosperous environment in region, ensuring well-being and security for our citizens.

Taking this opportunity, I would like to once again congratulate Hungary and the people of Hungary on its National Day and convey my best regards.

Baghdad Amreyev

Secretary General of the Turkic Council