Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in görevinden ayrılmasına ilişkin beyanatı

Sayın Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak, Kazak devletinin inşasında, Kazakistan'ın bölgesel bir güç ve uluslararası arenada önemli bir aktör haline gelmesinde çok önemli bir rol oynamıştır.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in görev süresi boyunca Kazakistan'da sosyal ve kültürel uyum artmış, ekonomideki müspet gelişmeler sayesinde Kazakistan bölgenin en önemli ekonomi ve enerji merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Bir ulusun lideri olarak Nazarbayev, komşu ülkeler ve bunun ötesinde daha geniş bir coğrafya ile barış içinde bir arada yaşamayı ve işbirliğini destekleyerek, Kazakistan'ın uluslararası platformlardaki rolünü de pekiştirmiştir. İyi düşünülmüş uzak görüşlü politikalar neticesinde Kazakistan şu anda dünya çapında müreffeh ve barışsever bir devlet olarak bilinmektedir.

Kazakistan nükleer silah kapasitesinden vazgeçerek uluslararası güvenliği güçlendirme, devletler arasında işbirliğini geliştirme ve uluslararası örgütlerin küresel sorunları ve çatışmaları çözmedeki rolünü geliştirme konusundaki taahhüdünü yinelemiştir.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in öncülüğünde Kazakistan, uluslararası etkinlikleri en üst seviyede düzenleme konusunda geniş bir deneyim kazanmıştır. Bu bağlamda, AGİT, İİT, ŞİÖ, BDT, Türk Konseyi ve Astana Barış Süreci gibi diğer uluslararası kurumların zirvelerine ev sahipliği yapmış olması, Kazakistan'ın dünya standartlarında istikrarlı ve güvenilir bir platform teşkil ettiğinin önemli bir işaretidir.

Ayrıca, 2017-2019 döneminde BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyesi olarak seçilmesi, Kazakistan’ın barış koruma faaliyetlerine tüm dünyanın duyduğu güveni ve inancı kanıtlamaktadır.

Sadece Kazakistan’ın değil, Türk Dünyasının da lideri olan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Türk Dünyasını birleştirme çabalarına çok büyük katkı sağlamıştır. Nitekim Türk Konseyi, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in fikir babalığını yaptığı bir teşkilattır.

2006 yılında gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) adıyla uluslararası bir teşkilatın kurulması önerisinde bulunmuştur. Sayın Nursultan Nazarbayev, 1992'den bu yana düzenlenen 15 Türk Devlet Başkanları Zirve’sinin tümüne katılmış ve Türk Konseyi'nin pek çok projesinin fikir babası olmuştur.

Kazakistan hâlihazırda, Türk Akademisi'ne ev sahipliği yapmakta ve Türk Dünyası içindeki tarihi ve kültürel projelerin tanıtımında önemli rol oynamaktadır.

“Büyük Bozkırın Yedi Özelliği” başlıklı makalesinde Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan’ın dünyaya ve Türk dünyasının gelecekteki vizyonuna yönelik bakış açısına temel teşkil eden “Manevi Uyanış”ın bir parçası olarak bir dizi proje önerisinde bulunmuştur.

Sayın Nazarbayev’in engin ileri görüşünün bir neticesi olan Latin alfabesine geçişin kabul edilmesinin Türk Devletleri arasındaki etkileşime katkı sağlayacağı muhakkaktır.

Büyük Lider Nursultan Nazarbayev'in tüm emek ve çabaları, yalnızca Kazak halkı tarafından değil, aynı zamanda Türk Dünyasında da her zaman derin bir saygı ve şükranla hatırlanacaktır.