26 Nisan 2016 Salı günü TBMM Başkan Vekili Ahmet AYDIN  Başkanlığında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin BİRİNCİ oturumunda Mhp Milletvekili Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 22 diğer mhp milletvekillerinin imzasıyla:

Ülkemizde yaşayan Ahıska Türkü soydaşlarımızın her türlü sorunlarının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için Anayasa'nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını için önerge verdiler.

 

Ajans Ahıska'yı Facebookta Beğenebilirsiniz: 

 

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde yaşayan Ahıska Türkü soydaşlarımızın her türlü sorunlarının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için Anayasa'nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) İsmet Büyükataman                        (Bursa)

2) Mevlüt Karakaya                            (Adana)

3) Şefkat Çetin                                                         (Ankara)

4) Oktay Öztürk                                                        (Mersin)

5) Emin Haluk Ayhan                          (Denizli)

6) Ahmet Kenan Tanrıkulu                                         (İzmir)

7) Atila Kaya                                                            (İstanbul)

8) Mustafa Kalaycı                             (Konya)

9) Zühal Topçu                                                         (Ankara)

10) Ümit Özdağ                                                        (Gaziantep)

11) Edip Semih Yalçın                        (İstanbul)

12) İsmail Faruk Aksu                        (İstanbul)

13) Ruhi Ersoy                                                         (Osmaniye)

14) Muharrem Varlı                            (Adana)

15) Arzu Erdem                                                        (İstanbul)

16) Yusuf Halaçoğlu                           (Kayseri)

17) Ahmet Selim Yurdakul                                         (Antalya)

18) Kadir Koçdemir                            (Bursa)

19) Mehmet Erdoğan                          (Muğla)

20) Deniz Depboylu                           (Aydın)

21) İsmail Ok                                                           (Balıkesir)

22) Baki Şimşek                                                       (Mersin)

 

Gerekçe

Ahıska Türkleri, dönemin Sovyetler Birliği lideri Stalin'in imzaladığı 31 Temmuz 1944 tarihli ve tamamen gizli olan Devlet Savunma Komitesi kararı uyarınca yaşadıkları yerden sürgün edildiler.

Stalin'in amacı Kafkasya'yı Türk ve Müslümanlardan temizlemekti. İşte bu amaç doğrultusunda, bölgede yaşayan 86 bin Türk ve Müslüman nüfusun; 40 bini Kazakistan'a, 30 bini Özbekistan'a, 16 bini de Kırgızistan'a göç ettirilmeye zorlandı. Bunların bir kısmı da o dönemde Sibirya'ya gitti ve Sibirya'da olanların önemli bir kısmına da daha sonra ulaşmak mümkün olmadı.

Söz konusu karar, 14 Kasım 1944'te Ahıska bölgesinin 5 ilinden Türklerin sürgüne gönderilmesiyle uygulamaya konuldu. Ahıska Türkleri, iki saat içinde tren vagonlarına doldurularak gideceklere yere kadar aşağı dahi inmemek şartıyla kapalı tren vagonlarında sürgüne götürüldü. Yaklaşık 17 bin Ahıska Türkü yollarda hayatını kaybetti.

Ahıska Türk'ü soydaşlarımızdan bazıları çeşitli yıllarda ülkemize göç ettiler. 2 Temmuz 1992 tarihinde 3835 sayılı Kanun'la Ahıska Türkleri Türkiye'de iskân edilmiştir. Bu Kanun'un 6'ncı maddesine göre: “Gerek Türkiye'de iskan edilecek ve gerekse Türkiye dışında, eski Sovyetler hudutları dahilinde halen bulundukları yeni devletlerde kalacak ‘Ahıska’ Türklerinden Bakanlar Kurulunca tespit edileceklere çifte vatandaşlık statüsü sağlanır.” Yani, Ahıska Türklerinden Bakanlar Kurulunca tespit edileceklere Türk vatandaşlığı tanınacağı hükme bağlanmıştı.

 

Bu kanuna dair 3835 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2009 tarihinden önce ikamet tezkeresi almak suretiyle, Türkiye'de ikamet eden Ahıska Türklerine, bu maddenin yürürlüğünden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, millî güvenlik açısından bir sakıncası yoksa 11 Şubat 1964 tarihli 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlar aranmaksızın, başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türk vatandaşlığı statüsü sağlanmıştır.

 

Bu kanun kapsamında birçok Ahıska Türkü Türk vatandaşlığına alınmıştır ancak geç haberdar olan ve verilen sürede istenilen belgeleri temin edemeyen binlerce Ahıska Türkü bu uygulamadan yararlanamamıştır ve Türk vatandaşı olamamıştır. Türk vatandaşı olamayan Ahıska Türklerinin mağduriyetinin önlenmesi için ilgili kanun maddesinde yeni düzenleme yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Ahıska Türklerinin emeklilik hakkı hâlâ verilmiş değildir. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden aldıkları diplomaları burada tanınmadığı için iş bulamamaktadırlar.

Bütün bu sorunların tespit edilerek çözüme kavuşturulması için bir Meclis araştırması açılması gerekmektedir.

Ajans Ahıska

 


Instagram