Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “Eski Türk Yazıtlarının Bugünkü Durumu” ele alındı. Etkinliğe, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz ve Doç. Dr. Semra Alyılmaz konuşmacı olarak katıldılar.  

ALYILMAZ: GÜRCİSTAN DÜNYA’NIN EN ESKİ YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİ ÜZERİNDE BULUNUYOR

Doç. Dr. Semra Alyılmaz “Gürcistan’da Türk Kültürü ve Türk Varlığı, Prof. Dr. Valeh Hacılar’ın Çalışmaları” konulu sunumunda, Gürcistan Cumhuriyeti’nin Güney Kafkasya tarihinin, kültürel ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Gürcistan’ın Kuzeyinde Rusya, Güneyinde Azerbaycan ve Ermenistan, Güney Batısında Türkiye ve Batısında Karadeniz bulunduğunu söyleyen Alyılmaz, Gürcistan hakkında bilgiler vererek, başkentinin Tiflis olduğunu, Tiflis dışındaki en önemli şehirlerinin ise Batum, Kutaisi, Gori ve Sukhumi olduğunu dile getirdi. “Dünya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri üzerinde bulunan Gürcistan, Kafkasya’nın milletler, dinler cenneti olarak bilinir” diyen Alyılmaz, Dünya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gürcistan’ın coğrafi yapısını görsel sunumlarla katılımcılara aktardı.

Alyılmaz, Gürcistan’ın Borçalı ve Ahıska bölgelerinde tarihte Sakaların (Bun Türklerin), Hunların, Kıpçakların, Karapapak / Terekeme Türklerinin, Ahıska Türklerinin yaşadıklarına dikkat çekerek eski ve yeni pek çok eserin buna tanıklık ettiğini söyledi. Alyılmaz, Türklerin Gürcistandaki etnik ve kültürel kimliğini yansıtan mezar taşlarında Ay ve Yıldız’ın her yapıtta mevcut olduğunu dile getirdi. Alyılmaz, mezar taşlarında Türk yaşayış ve inanışına ait tasvir, resim, damga ve yazının bulunmakta olduğunu belirterek, tarihi anıt ve yazıtları görsel sunumlar eşliğinde ayrıntılı olarak katılımcılara aktardı.

ALYILMAZ: KARI ÇOR TİGİN YAZITI TARİHÎ DOSTLUK İLİŞKİSİNİ YANSITMASI VE ÇİFT DİLLİ BİR YAZIT OLMASI BAKIMINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

“Eski Türk Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Karı Çor Tigin Yazıtı” konulu sunumunda Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, “Bizim tarihimize tanıklık eden yazı ve resim medeniyetimiz var.  Mesela Saka Dönemi’ne ait mezar taşındaki dikili Güneş figurü, Kırgız, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyetlerin bayraklarında da yer alıyor. Yani yıldız dediğimiz aslında güneştir” diyerek, eski dönemlerin günümüze yansımalarını görsel sunumlar eşliğinde katılımcılara aktardı.

Alyılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti’nin eski başkenti Chang’an’da (Xi’an’da) Ötüken Uygur Kağanlığı Dönemi prenslerinden Karı Çor Tigin adına hazırlanmış Çince - Uygurca bir yazıt bulunduğunu, yazıttan edinilen bilgilere göre Karı Çor Tigin’in Uygurların Yaglakar sülalesinden geldiğini, henüz 20 yaşında iken 20 Mayıs 795 tarihinde Xi’an’da hastalanıp ölügünü dile getirdi.

kaynak: kıbrıspostası