Solcuların kutladığı Ekim Devrimi'ni, soykırıma uğrayan mazlum halklar lanetle anıyor

Sosyalistler, Sosyalizmin ilk devlet yönetimi tecrübesine yol açan Ekim Devrimi’nin 101’inci yılını kutlarken, mazlum halkları ise dünya hafızasına binbir mezalim uygulaması ile geçen batıl ideolojiyi lanetle anıyor. 

Tarihin en kanlı soykırımlarını gerçekleştirdiler

İnsan hakları gibi vicdani konularla propaganda yapan Komünistler ve Sosyalistler, ‘eşitlik’ adı altında savundukları Komünizm ve Sosyalizm’in kanlı tarihini saklamaya çalışması dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük katliam ve soykırımlarına imza atan Komünizm ve Sosyalizm'in insan haklarını savunduğu iddiasında bulunurken 65 milyonun üzerinde insanın katledilmesi ise tarihe kara bir leke olarak geçti.

ekim devrimi ile ilgili görsel sonucu

İşte Komünist Kızıl Rusya'nın tarihe geçen soykırımları: 

- Ahıska Türkleri Soykırımı: Komünist Kızıl Rusya, 2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Ahıska Türkleri'ni yerleşik olduğu yerlerden sürerek soykırıma uğrattı. Yerlerinden yurtlarından edilip Rusya'nın dört bir yanına dağıtılan Ahıska Türkleri'nin çok az bir kısmı günümüze ulaşabildi ve o dönem 1 milyon Ahıska Türk'ü bu soykırımda katledildi.

- Kırım Tatar Türkleri Soykırımı: Kırım Tatarları'nın Nazi Almanya ile işbirliği yapacağı düşünülerek 1,5 milyon Kırım Tatar Türkü katledildi.

- Lapon Soykırımı: Finler'le işbirliği yapıyor bahanesiyle binlerce Lapon Sibirya'ya gönderilirken katledildi.

- Yakut Türkleri soykırımı: 100-150 bin Yakut Türkü katledildi.

- Polonya Soykırımı: 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcında Nazilerle ittifak yapan Kızıl Sovyet Rusyası tarafından milyonlarca Polonyalı katledildi.

- Don ve Kuban Kazakları Soykırımı: Tatarlara yapılan soykırım ile aynı şey bahane edilerek 100 bin Kazak katledildi.

- Baltık Halkları Soykırımı: Sovyetler birliğine katılmak istemeyen Baltık halkları soykırıma uğratıldı. Baskı ve sürgünlerle 400 bin leton, litvanyalı ve eston katledildi.

- Ukrayna Katolik Soykırımı: Dini yasaklayan Kızıl Komünist Rusya 250 bin Ukraynalı Katoliği katletti.

- Ukrayna Kırımı ya da Holodomor Soykırımı: Sovyetler'in Ukrayna’da ulus bilincini sıfıra indirmek adına imza attığı tarihin en vahşi katliamlarından biridir. Büyük çoğunluğu aç bırakılmak üzere 10-12 milyon Ukraynalı katledildi.

- Kamuk-Altay Soykırımı: 2. Dünya Savaşı yıllarında 80.000 Altay Türkü soykırıma uğratıldı.

- Çeçen-İnguş Soykırımı: 500 bin Çeçen ve İnguş sürgün edilerek katledildi.

- Çerkes Soykırımı: Kafkaslar’da sistematik olarak 2 milyon Çerkes’e soykırım yapıldı.

- Karaçay Türkleri Soykırımı: 30 bin Karaçay Türkü baskı ve sürgünlerle katledildi.

- Volga Germen Soykırımı: Slav olmayan az sayıdaki Volga Germenleri Nazi saflarına geçme bahanesiyle katledil.

Türkiye’yi işgal etme planı

2007 yılında ortaya çıkan bir belge ile, ABD ve İngiltere'nin II. Dünya Savaşı'nda Moskova ile yaptığı müzakerelerin tutanaklarında, "Stalin liderliğindeki Sovyetlerin o dönemde Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı talep ettiğini ve Boğazlar'da üs istediği" belirtilirken Sovyet Rusyası’nın Türkiye’yi işgal niyetinde olduğu ortaya çıktı.

Belgeler ayrıca, Stalin'in dünyanın çeşitli ülkelerinden Ermenileri SSCB'ye getirttiğini ve onları, işgal etmek istediği Doğu Anadolu'ya yerleştirmeyi amaçladığını, Doğu Anadolu'yu işgaline haklı zemin oluşturma çabası içerisinde SSCB'ye getirttiği Ermenileri kullanmaya çalıştığını gösteriyor.

Nazilere karşı müttefik olan ABD, İngiltere ve SSCB arasında 16-26 Aralık 1945'te Moskova'da düzenlenen dışişleri bakanları konferansının tutanakları, Sovyetlerin Türkiye'ye yönelik toprak ve üs talebi Stalintarafından dile getirildiği belgelendi.

Batı'nın açıkça Türkiye'nin yanında yer almasının da yardımıyla planı başarısızlığa uğrayan Stalin'in ölümünden sonra Sovyet hükümeti, 30 Mayıs 1953'te Ankara'ya yeni bir nota vererek, "Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye karşı hiçbir toprak iddiasında olmadığını beyan ederiz" dedi ve Stalin'in net biçimde dile getirdiği iddialarından geri adım atmış oldu.

Batıl ideolojinin çöküşü

1991 yılında Komünizm ve Sosyalizm ideolojisinin katliamlarla ayakta tutmaya çalıştığı Sovyet rejimi çöktü ve Avrupa ve Asya'nın siyasi haritası değişti. 1917'de temelleri atılan ve 1922'de kurulan Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla hafızalarda mazlum halklara acı hatıralar bıraktı.

K: yeniakit