DATÜB HEYETİ ANKARA'DA GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve YÖK'te Yapılan Görüşmeler

27 Şubat 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunda görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelere Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyetiyle katıldı.


İlk görüş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı Ahmet ERDEM ile yapıldı. Ahıska Türklerinin günümüzde çalışma izni ve emeklilikle ilgili zorluklar yaşadıkları dile getirildi. DATÜB heyeti, ikamet izinleri ile birlikte çalışma izinlerinin de verilmesini teklif etti. Ahıska Türkleri bu gün yaşadıkları bölgelerde ikamet izni elde etseler de, çalışma izinleri olmadığı için işverenlerle bir takım sıkıntılar içerisine girmekte ve bu durumun insanların hayatını zorlaştırdığı ifade edildi. 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı konuşmasında vatandaşlık elde edecek Ahıskalıların çalışma izni gibi bir takım sorunlarının da beraberinde çözüleceğini bildirdi. DATÜB heyeti borçlanma yoluyla emeklilik elde etmek isteyen kişilerin listesinin bulunduğunu ve sayılarının 1200 civarında olduğunu dile getirdi. Borçlanma yoluyla emeklilik elde edilmesi konusuna dokunan Ahmet ERDEM bununla ilgili çalışma yürütüleceğine söz verdi. Dosyaları inceleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı, dosyaların kendilerinde bulunmasının önemli olduğunu ve bununla ilgili gereken çalışmanın yapılacağını ifade etti.


Günün ikinci görüşmesi ise, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) yapıldı. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu ile gerçekleştirilen görüşte 3 mesele etrafında müzakereler yapıldı. Ahıskalı doktorların Türkiye`de diplomalarının denkleştirilmesi konusunda bir takım sıkıntılar yaşandığını, sınava tabi tutulan doktorlarımızın sınav sistemi ile ilgili yakından ilgilerinin olmadığı için kazanmalarında sorunlar yaşandığını dile getiren heyet, bu sorunun çözümü için destek beklediklerini ifade etti.

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, iç mekan

DATÜB Heyeti, geldikleri ülkelerdeki eğitimleri ile Türkiye`deki eğitim sistemi arasında farklılığın mevcudiyeti ve bazı tıbbi kavram değişikliğinden dolayı doktorlarımızın buradaki sınavlarda başarısız olduğunu bildirdi.

Bununla ilgili YÖK tarafından bu kadar zulümleri yaşamalarına rağmen eğitimlerinden geri kalmayan Ahıskalılar için ayrıcalık tanınması rica edildi. Bu gün diplomalarını denkleştiremeyen 161 Ahıskalı doktorun olduğu, 1998 yılından önceki gibi sonrasında da bitiren doktorlarımız için bir takım kolaylıklar sağlanması gerektiği söylendi.

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, ayakta duran insanlar ve takım elbise


YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, Ahıskalı doktorların yeniden denklik için gereken belgelerinin hazırlanarak YÖK`e gönderilmesi gerektiğini ve bununla ilgili çalışmalar yapılacağını ifade etti. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu`na bu gün kendi imkânları ile eğitim alan Ahıskalı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin serbest şekilde araştırma yapabilmeleri için burs ihtiyaçlarının olduğunu, Ahıska Türkleri için lisansüstü eğitimlerde kontenjan ayrılmasının önemini ve lisansüstü eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin Türkiye üniversitelerine atanmasında desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve takım elbise
Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu konuşmasında, lisansüstü öğrenciler için burs desteğinin veriile ilgili diğer kurumlarla iletişim sağlanmasının önemli olduğunu bildirdi. Fakat, diğer iki mesele ile ilgili DATÜB tarafından oluşturulacak bir komisyonla başarılı öğrencilerin seçimi yapılarak her yıl liste olarak verilmesi akabinde kendisinin yakından ilgileneceğini ve gereken desteği vereceğini ifade etti.
Haber ve Gotolar : Orhan Faik