Ahıska Türklerine sigortalı olarak çalışma imkanı sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi yabancı T.C. numarasıyla SGK girişi yapılıp, sorunsuz bir şekilde sigortalı olarak çalışabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Ahıska Türklerinin çalışma izni alarak SGK'ya kayıtlı olarak çalıştırılması ile ilgili süreç aşağıda açıklanmış olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma izni ile ilgili bilgilendirme broşürüne ekte ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK: Yabancıların Çalışma İzinleri Bilgilendirme Broşürü

 

YABANCU UYRUKLU AHISKA TÜRKLERİNİN ONLINE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU SÜRECİ VE İSTENİLEN BELGELER

İşveren Tarafından Hazırlanacak Firma ile İlgili Evraklar;
-Ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu (Vergi Dairesinden onaylatılacak)
- Faaliyet Belgesi
- Onaylı Kuruluş Gazetesi
Not: Çalıştırılmak istenen her Ahıska Türkü personel için ayrı ayrı hazırlanacaktır.

Çalışmak İsteyen Ahıska Türkü’nün Hazırlaması Gereken Evraklar;
(SGK girişi yapılırken diğer personelden istenilen evraklar istenilecektir. Aşağıda belirtilenler çalışma izni içindir.)
- İkamet tezkeresi fotokopisi veya ikamet izni kartı (varsa eş ve çocuklarınınki de dahil)
- Pasaport fotokopisi
- Diploma (Türkçe tercümeli noter onaylı veya Valilikten alınan denklik belgesi)
- 1 adet fotoğraf
- İkametgah
Ahıska Türkü ise; İl Göç İdaresi Müdürlüğünden (ikamet tezkeresi alınan yer) Ahıska Türkü olduğuna dair yazı alacak. Ahıska Türkleri istisnai duruma giriyor. Türk soylu veya akraba topluluklarından olunca asgari ücretli olarak SGK'ya giriş yapılabiliyor. Ahıska Türkü değil ise en az asgari ücretin 1.5 katı olarak başvuru yapılacak. Ajans Ahıska

İşyeri sahibi veya imza yetkilisinin noterden yetki verdiği kişi e-devlet şifresi ile yabancılar otomasyonuna girip; (https://app2.csgb.gov.tr/yabancilar/faces/isverenKayitSayfasi) bilgileri dolduracak.
- Şirket kaydı oluşturulacak.
- Onay için e-posta gelince tekrar sisteme girip yeni başvurudan personel kaydı oluşturulacak.
- Kayıt edildikten sonra yeni sekmeler açılacak.
- Yukarıdaki belgeler taranıp yüklenecek.
- Aynı evraklar taahhütlü olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilecek.
- Çalışma izni onaylanınca verilen e-posta adresine bilgi gelecek ve harç istenilecek.
- Harç yatırılınca çalışma izninin verildiğine dair e-posta gelecek.
- Çalışma izni verilince normal T.C. vatandaşı gibi yabancı T.C. numarasıyla SGK girişi yapılabilir.
- Çalışma izni süresi ilk olarak 1 yıl veriliyor.
- Süre uzatınca uygun görülürse 2 yıl veriliyor.
- Sürenin bitmesine 2 ay kala çalışma izni uzatma yazısı yazılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilecek.
- Her 5 Türk için 1 yabancı çalıştırılabilir.  Ajna Ahıska