Ahıska Türkleri de Sağlık Sigortasından Yararlanacaklar

Dünya Ahıska Türkleri Birliği ve Bursa Birleşik Ahıska Türkleri Derneği`nin sağlık

sigortası ile ilgili birlikte yürüttüğü çalışma sonuç verdi. Artık bu günden itibaren Ahıska

Türkleri de sağlık sigortaları olmasa da çalışan vatandaşlar gibi hastanelerdeki sağlık

sigortasından yararlanabilecekler.

Bunun için Bursa Valiliği`nden bildirilen  aşağıdaki  belgelerin hazırlanması gerekmektedir:

1. Göç İdaresi İl Müdürlüğü`nden “Türksoylu” olduğunu gösterir belge,

2. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)  İl Müdürlüklerinden “Çalışma Muafiyet Belgesi” alınacak

Bu iki belge SGK İl Müdürlüğü`ne götürülerek 53 tl prim yatırılacak ve o günden itibaren

sağlık yardımından yararlanmaya başlanacaktır. Ayrıca Bu sigortayı yaptıran Ahıska Türkünün Yurt Dışında Yaşayan Birinci derece akrabalarıda bu sigortadan yararlanabilecek.

Ajans Ahıska 

Saygılarla,

Paşa Alihan

Bursa Birleşik Ahıskalı Türkler Derneği Başkanı

Konuyla ilgili Bursa Valisinin Notu